Turun seutukunta on edelleen Suomen yritysystävällisimpiä alueita ja vakaasti kärkikahinoissa sijoituksellaan 4, ilmenee Kuntaranking-tutkimuksesta. Seutu on maan kärkeä varsinkin kuntataloudessa ja yrittäjyysaktiivisuudessa. Sen sijaan yrityskyselyn arvioissa Turku on lähempänä keskitasoa.

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Vertailussa oli 25 seutua. Turun seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio,
Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku.

Kuntaranking-sijoitukseen vaikuttivat yritysten arvioissa erityisesti seuraavat tekijät:

 • kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys (kaavoituksen sujuvuus, yritysvaikutusten huomiointi yms.)
 • oman alueen julkiset yrityspalvelut (neuvonta, rahoitus, toimitilat yms.)
 • osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen (kilpailu kuntayhtiöiden kanssa, julkiset hankinnat)

Koko Suomen koskevassa vertailussa on mukana yhteensä 50 kuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia ja vertailutietoa. Tulokset on jaettu kahteen kategoriaan: 20 suurinta kaupunkia ja muut kunnat (max. 50 000 asukasta).

Lieto arvioitiin kokoluokkansa parhaaksi kunnaksi, Naantali sijalle 2. ja Kaarina sijalle 6. Turku on suurten kaupunkien kategoriassa sijalla 11.

Liedon kunta sijoittui sijalle 1. myös edellisessä, vuoden 2019 Kuntarankingissa. Lieto on menestynyt hyvin myös muissa yritystoiminnan edellytyksiä arvioivissa tutkimuksissa: Suomen parasta elinkeinopolitiikkaa 2016, 2018 ja 2020 Suomen Yrittäjien joka toinen vuosi teettämässä mittauksessa sekä Paras yrittäjyysilmapiiri 2016, 2017, 2018, 2020 ja 2021 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa.

Päähuomioita Turun seudulta

Turun seudun korkea sijoitus (4) perustuu eritoten kuntatalouden ja yrittäjyysaktiivisuuden vahvoihin tunnuslukuihin. Yrityskyselyssä alue sijoittui parhaiten alueellista sijaintia koskevassa arviossa. Sen sijaan elinkeinopolitiikassa ja paikallisen yritysilmaston suhteen Turun seutu on yritysten arvion perusteella keskitasoa suhteessa vertailun muihin alueisiin.

Turun seudulla nähdään yhä samaa ilmiötä, joka pätee yleisemminkin Suomessa: useimpien kehyskuntien kuntapäättäjät saivat yrityksiltään hieman positiivisempaa palautetta verrattuna keskuskaupungin
saamiin arvioihin.

Turun seudun suhteelliset vahvuudet:

 • Yrityksistä 38 prosenttia piti oman kunnan elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 24 prosenttia arvioi sen heikoksi (38 ja 27 prosenttia vuonna 2019).
 • Yleistä yritysilmapiiriä arvioitiin keskimääräistä myönteisemmin: 47 prosenttia piti sitä hyvänä ja 7 prosenttia arvioi sen heikoksi (45 ja 27 prosenttia vuonna 2019). Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa kuntapäättäjien ja -virkamiesten yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja suhtautumista yrityksiin.
 • Kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys oli yritysten mielestä varsin samalla tasolla kuin vuonna 2019. Tyytyväisiä oli 38 prosenttia ja tyytymättömiä 31 prosenttia. Yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin
  yritysvaikutusten huomiointia sekä esimerkiksi kaava-, lupa-, ym. päätöksenteon sujuvuutta.

Turun seudun kehittämiskohteet:

 • Myöskään julkisten yrityspalvelujen tilannearvoissa ei ollut tapahtunut muutoksia kahden vuoden takaiseen. Yrityksistä 19 prosenttia arvioi niiden olevan hyvällä tasolla ja 32 prosenttia piti niitä (4)heikkoina. Palveluita arvioitiin siitä näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua toimitila-, rahoitus- ja neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.
 • Vastaukset olivat varsin kriittisiä kysyttäessä, kuinka hyvin Turun seudun yritykset pääsevät mukaan tuottamaan kunnan palveluita ja osallistumaan julkisiin hankintoihin. Kuntapalveluiden tuotantoon tyytyväisiä oli 19 prosenttia ja tyytymättömiä 31 prosenttia (vuonna 2019 vastaavat luvut 21 ja 30)

Millainen vastaajien mielestä on yritysmyönteinen kunta ja mitä yritysmyönteisyydellä saavutetaan

Yritysten odotukset kotikunnalleen:

 • Kuntapäätöksenteko on sujuva ja yrityksiä kuunnellaan
 • Kaavoitus, luvitus, hallintoprosessit
 • Yritysvaikutusten arviointi
 • Yrityksillä mahdollisuudet tuottaa palveluita kotikunnassa
 • Reilua ja läpinäkyvää kilpailua
 • Hyvin hoidetut julkiset hankinnat

Myönteisiä vaikutuksia koko kunnalle:

 • Korkea yritysaktiivisuus
 • Monipuolista yritystoimintaa
 • Työpaikkoja kuntalaisille
 • Kuntatalous tasapainoon
 • Elinvoimaa ja palveluita paikkakunnalle