Valtio tukee kotitalouksien ja taloyhtiöiden energiaremontteja avustuksilla ja kotitalousvähennyksellä. Myös korkeisiin sähkölaskuihin on tulossa tukea. Tutustu sähkötukeen, sähkövähennykseen, lämmitysmuodon vaihtoon ja energiaremontteihin liittyviin tukimuotoihin.

Tukea suuriin sähkölaskuihin

Tammi-huhtikuun 2023 aikana kulutetusta sähköenergiasta voi hakea ansiotulojen veroista kotitalousvähennystä tai vaihtoehtoisesti Kelan sähkötukea pienituloisille, jos tulot eivät riitä täysimääräisesti kotitalousvähennyksen hyödyntämiseen. Molempia tukimuotoja voi saada vakituisen asunnon sähköenergiakustannuksiin. Ensisijainen tukimuoto on verotuksessa tehtävä sähkövähennys. Sähkövähennys ja sähkötuki odottavat vielä eduskunnan vahvistusta.

Lisäksi sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan alentamalla sähkön arvonlisäveroa 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus koskee vain sähkön myyntiä eli sähköenergian osuutta sähkölaskussa, ja se on käytössä joulukuun 2022 alusta huhtikuun 2023 loppuun saakka.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voi saada, kun 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana kulutetun sähkön kustannukset ylittävät 2 000 euroa aina 6 000 euroon saakka. Kotitalousvähennyksen osuus on 60 prosenttia sähköenergian kustannuksista ja enimmillään 2 400 euroa. Sähkönsiirron kustannukset eivät oikeuta kotitalousvähennykseen. Sähköenergiaan kohdistuva kotitalousvähennys ei vaikuta muilla perusteilla myönnettävään kotitalousvähennykseen.

Vähennys pitää hakea itse Verohallinnosta samalla tavalla kuin muukin kotitalousvähennys. Siitä voi saada hyödyn jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioitavaksi vuoden 2023 verokortilla.

Lisätietoa: Verohallinto – Sähkövähennys

Sähkötuki pienituloisille kotitalouksille

Kelasta haettava sähkötuki on pienituloisille kotitalouksille suunnattu kustannusten korvaus vakituisen asunnon sähkölaskusta sähköenergian osalta. Omavastuu on 400 euroa kuukaudessa ja tuen määrä 60 prosenttia omavastuun ylittävästä osata. Sähkön siirron kustannuksiin ei saa tukea.

Enimmillään sähkölaskusta huomioidaan 1 500 euroa kuukaudessa, jolloin enimmäistuki olisi 660 euroa kuukaudessa. Tukea voi saada 1.1.–30.4.2023 kulutetun sähkön perusteella eli neljältä kuukaudelta. Tukea myönnetään vain yhden sähkönkäyttöpaikan perusteella, vaikka kotitaloudella olisi samanaikaisesti käytössä useampi vakituinen asunto.

Sähkötuki on verovapaa eikä sitä lasketa tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa.

Lisätietoa: Kela – Väliaikainen sähkötuki

Energia-avustus asuinrakennusten energiaremontteihin

Ennen korjaustöiden aloittamista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta haettavaa energia-avustusta voivat saada kerros- ja rivitaloyhtiöt, omakoti-, pari- ja ketjutalon omistajat sekä valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeustaloja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa.

Avustuksen saamisen ehtona on koko rakennuksen merkittävä energiatehokkuuden parantuminen rakentamisajankohdan lähtötasoon verrattuna, mikä osoitetaan energiatodistuksella. Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin, myös energiatodistuksen laatimiseen. Avustus on enintään 4 000 euroa/asunto tai enintään 6 000 euroa/asunto, mikäli rakennus korjataan uudisrakentamisen lähes nollaenergiatasolle. Avustus kattaa korkeintaan puolet hyväksytyistä kustannuksista.

Lisätietoa: ARA – Energia-avustukset

Avustus öljy- tai kaasulämmityksen vaihtamiseen

Omakoti- ja paritalojen öljy- tai kaasulämmityksestä luopumiseen ja lämmitysjärjestelmän korvaamiseen on saatavilla avustusta ELY-keskuksesta. Avustusta voi saada, kun vanhasta lämmitystavasta luopuu kokonaan. Muita edellytyksiä on muun muassa se, että rakennus on ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Avustusta suositellaan haettavaksi ennakkoon, mutta sitä voi saada myös takautuvasti avustusehtojen mukaisesti. Avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun vanhasta lämmitysjärjestelmästä siirrytään maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön, tai 2 500 euroa, jos siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä ei saa käyttää fossiilisia polttoaineita eikä biokaasua tai -öljyä. Öljy- ja maakaasulämmityksen vaihtajille on erilliset hakuohjeet ja -lomakkeet.

Lisätietoa öljylämmityksen vaihtajalle: ELY-keskus – öljylämmityksen vaihtajalle

Lisätietoa kaasulämmityksen vaihtajalle: ELY-keskus – kaasulämmityksen vaihtajalle

Korotettu kotitalousvähennys öljylämmityksen vaihtajalle

ELY-keskuksen avustuksen sijaan öljylämmityksestä luopuja voi hakea myös korotettua kotitalousvähennystä vaihdosta aiheutuviin työkustannuksiin. Korotettu kotitalousvähennys on korkeintaan 3 500 euroa/henkilö. Samassa taloudessa asuva puoliso voi myös saada vähennyksen, mikäli työn osuus ylittää yhden henkilön osalta vähennyksen enimmäismäärän.

Lisätietoa: Verohallinto – Kotitalousvähennys

Uutinen: astettaalemmas.fi