Asuminen ja ympäristö - Haku


Ensimmäinen Edellinen
1
2
Lomakkeet
Sisältösivut | Julkaistu: 3.6.2020

Kaikki lupa-asiakirjat toimitetaan lupapiste.fi kautta. Rakentamisen aikaiset piirustukset ym liitetään myös lupapisteen kautta hankkeen tietoihin. Naapurin suostumus  Mikäli rakennus on...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Lomakkeet
Pientalorakentajat
Sisältösivut | Julkaistu: 14.8.2017

Rakentajan velvollisuus ja etu on palkata pätevät suunnittelijat Ennen suunnittelun aloittamista ota yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan ennakko-ohjauksen saamiseksi lupaprosessin ja rakentamis...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Pientalorakentajat
Rakentaminen
Sisältösivut | Julkaistu: 17.9.2020

Rakennusvalvonta ohjaa kunnassa rakentamista. HUOM. Rakennusvalvonta ja mittaustoimi hoitavat sovitut asiakaskäynnit myös poikkeusaikana (korona) Ennakko-ohjauksella varmistetaan rakenn...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen
Katselmukset
Sisältösivut | Julkaistu: 26.5.2020

Rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyviä katselmuksia ja tarkastuksia Aloituskokous Rakennushankkeen alkuvaiheessa tulee pitää aloituskokous . Kokouksen kutsuu koolle rakennushankke...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Katselmukset
Rakennusvalvonta
Sisältösivut | Julkaistu: 16.9.2020

Rakennusvalvonta ohjaa kunnassa rakentamista. HUOM. Rakennusvalvonta ja mittaustoimi hoitavat sovitut asiakaskäynnit myös poikkeusaikana (korona) Liedon kunnan rakennusvalvonta edis...

Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta
Lämmitys
Sisältösivut | Julkaistu: 17.10.2016

Kaukolämpöverkko Liedossa Liedon keskustassa, Nuolemolla, Sillilässä, Loukinaisissa ja Avantissa on mahdollista liittyä kaukolämpöön. Verkostoon ovat liittyneet lähes kaikki verkoston vaikutus...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Lämmitys
Puunkaatoluvat
Sisältösivut | Julkaistu: 13.8.2019

Puiden kaataminen asemakaava-alueella on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki 128§). Tontin sijaitessa asemakaava-alueella, on aina anottava puunkaatolupa. Lupaa anotaa...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Puunkaatoluvat
Tontinomistajan yleinen kunnossapitovelvollisuus
Sisältösivut | Julkaistu: 17.10.2013

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemaka......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Tontinomistajan yleinen kunnossapitovelvollisuus
Tonttiliittymien rakentamisperiaatteet
Sisältösivut | Julkaistu: 17.10.2013

Tonttiliittymän voi rakentaa vain hyväksyttävään paikkaan. Asemakaava-alueella sijainti on määrätty kaavassa ja rakennusluvassa. Rakentamisperiaatteissa kerrotaan ne keskeiset periaatteet, joita pitä......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Tonttiliittymien rakentamisperiaatteet
Asuntolainat ja avustukset
Sisältösivut | Julkaistu: 4.1.2018

Korkotukilainat Tietoa valtiontakauksesta ja korkotuesta löydät ympäristöministeriön sivuilta allaolevasta linkistä hakusanoilla korkotuki tai valtiontakaus. Korjausavustukset Korjausa...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Asuntolainat ja avustukset
Ensimmäinen Edellinen
1
2