Yhdistelmäneuvola tarkoittaa sitä, että sama terveydenhoitaja hoitaa perheen äitiys- ja lastenneuvolakäynnit. Hoitosuhde jatkuu myös siinä tapauksessa, että perheeseen syntyy uusi sisarus. Yhdistelmäneuvolakokeilu toteutettiin Liedossa, Koski Tl:ssä ja Marttilassa kolmen terveydenhoitajan voimin vuonna 2021.

Toukokuusta 2022 lähtien yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola toteutuu täysipainoisesti Liedon pääterveysaseman ja Tarvasjoen neuvoloissa. Koski Tl:ssä ja Marttilassa yhdistelmäneuvolatoiminta jatkuu edelleen kuten 2021. Vanhalinnan lapset käyvät jatkossa samalla terveydenhoitajalla sekä lastenneuvolassa että Loukinaisten koulussa. Liedon suuresta lapsimäärästä johtuen joillain perheillä äitiys- ja lastenneuvola pysyvät eri terveydenhoitajilla jatkossakin.

Muutosten vuoksi osalla perheistä terveydenhoitaja saattaa vaihtua jotta asiakasmäärät voidaan jakaa terveydenhoitajille mahdollisimman tasaisesti ja suosituksia vastaaviksi. Asiakkaat jakautuvat terveydenhoitajille pääasiallisesti sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaisesti lukuun ottamatta Vanhalinnan lapsia. Asiakkailta mahdollinen terveydenhoitajan vaihdos ei vaadi toimenpiteitä. Siirrosta tulee ilmoitus neuvolakutsun mukana.

Yhdistelmäneuvolatoiminnan hyötyjä on tutkittu Miia Tuomisen (2016) väitöskirjatutkimuksessa. Väitöskirjan ydinviesti oli, että neuvolapalveluiden tuottamisessa tulisi suosia yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolaa. Yhdistelmäneuvolatoiminta edistää perheiden tuen ja avun tarpeiden varhaista tunnistamista sekä tuen tarjoamista osana määräaikaisia terveystarkastuksia ja kotikäyntejä. Hoidon jatkuvuuden hyödyistä on saatu vahvaa tutkimusnäyttöä useista eri tutkimuksista. Jatkuvuus nähdään tärkeänä myös tulevalla hyvinvointialueella.