Littoisissa rakennetaan Vikkeläkujan kunnallistekniikkaa. Urakassa levennetään myös Itäsippaantietä Vikkeläkujalle saakka. Työ valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Rakentamispaikoilla voi olla ajoittain poikkeavia liikennejärjestelyitä, joista voi aiheutua haittaa alueen liikenteelle.

Liedon kaupunki, infrapalvelut