Viertolan kentän (Urheilutie 3) perusparannustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja jatkuvat koulun alkuun saakka. Perusparannustöiden ajan kenttä on pois käytöstä, eikä kentälle saa mennä.

Kenttä on työmaa-aluetta, jonne ei saa mennä turvallisuussyistä. Pyydämme alueen asukkaita ja muita kentän käyttäjiä huomioimaan tämän ja noudattamaan työmaa-alueen merkintöjä ja ohjeita.

Kiitämme ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä perusparannustöiden ajan.