Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan lietolaisten näkemyksiä ja mielipiteitä alkoholiin, tupakkatuotteisiin, huumeisiin ja rahapelaamiseen liittyen.

Toivomme mielipiteitäsi päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä kunnan päihdetilanteesta yleisesti. Kyselyn avulla kehitämme ehkäisevän päihdetyön suunnittelua.

Vastaa kyselyyn 30.9.2021 mennessä:

Siirry päihdetilannekyselyyn

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä.

Kiitos, että autat meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Kysely on tarkoitettu Varsinais-Suomen kuntien asukkaille ja siinä kysytään havaintoja ja mielipiteitä päihteidenkäytöstä ja päihdehaittojen ehkäisystä. Tiedon keruusta vastaa Varsinais-Suomen Pakka-työryhmä ja alueen kunnat. Tietojen käsittelystä vastaa Turun kaupunki.