Liedon kunta on aloittanut ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelman laatimisen. Tavoitteena on luoda ohjelma, joka ohjaa ja edistää kunnan toimintaa kohti kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita ja hiilineutraaliuutta. Lietolaisilla on mahdollisuus esittää tärkeiksi koettuja sisältöjä ilmasto- ja LuMo-ohjelmaan mm. tämän kyselyn kautta. Kysely on avoinna 18.5. – 3.6.2022

Vastaa sähköiseen kyselyyn

Tärkeimmät tavoitteet ovat sellaisia, joihin Lieto voi kuntana vaikuttaa ja joiden edistymistä pystytään seuraamaan ja mittaamaan. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla Lieto voi hillitä ilmastonmuutosta ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi tunnistetaan ja kehitetään sopeutumistoimia, joilla kunta hallitsee ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia.

Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto, joka sitoutuu samalla edistämään ohjelmaa päätöksillään. Lieto haluaa olla mukana ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa sekä kannustaa ja neuvoa kuntalaisia ilmasto- ja luontoystävällisiin toimiin omassa arjessaan.

Kaikissa ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse ymparistonsuojelu@lieto.fi

Ohjelmatyön etenemisestä tiedotetaan Liedon kunnan tiedotuskanavilla.