Työllistämispalvelut Kisälli myöntää tukea lietolaisen nuoren työllistävälle yritykselle. Yritys voi työllistää kerralla useamman nuoren. Tarjoamalla nuorelle kesätyöpaikkaa, yritys antaa hänelle arvokasta työkokemusta ja saa itse apukäsiä kesän kiireisiin.

Tuki on suuruudeltaan 350 € ja sen saa muutamien ehtojen täyttyessä. Lietolaisen nuoren on täytynyt syntyä vuosina 2003-2006 ja hänen on oltava kirjoilla Liedossa. Kesätyön tulee kestää vähintään yhden kuukauden ajan kesä-elokuun aikana, työajan tulee olla vähintään 30 tuntia viikossa ja kesätyöntekijälle tulee maksaa kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Työnantajan tulee toimittaa kesätyötukilomake liitteineen kuntaan viimeistään 30.9.2022. Tukea voi hakea sähköisellä lomakkeella tai tulostaa hakemuksen käsin täytettäväksi. Lue lisää kunnan nettisivuilta: