Teijulan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa 8.-10.2 välisenä aikana ja työ jatkuu kesäkuun 2023 loppuun saakka.

Rakennustöiden aikana Vintalantiellä on työmaan kohdalla hetkellisesti käytössä kiertotie ja alennettu nopeus. Lähikiinteistöille voi aiheutua rakennustöistä johtuvaa meluhaittaa.

Urakoitsijana kohteessa toimii Iletekniikka Oy.