Veterinärtjänster

Lundos miljö- och hälsoskydd tillhandahåller de kommunala veterinärvårdstjänsterna i kommunerna Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, S:t Mårtens, Lundo, Loimaa, Oripää, Pargas, Pöytyä och Sagu samt i Åbo stad. I första hand tillhandahålls tjänsten för produktionsdjur.

  • Kommunalveterinärerna tillhandahåller hälso- och sjukvård för djur, ger råd och sköter djurskyddsärenden samt bekämpar djursjukdomar.
  • Kommunalveterinären debiterar djurets ägare eller innehavare ett arvode för veterinärhjälpen och intyget i enlighet med den kommunala veterinärtaxan.

Veterinärjour

Nyttodjursjour

Veterinärjouren är endast avsedd för patienter som behöver akut veterinärhjälp. Under jourtiden ges bara första hjälpsvård. På kretsens område jourar i tur och ordning en veterinär.
Jourstället varierar beroende på vilken veterinär som är i jourskift.

Den jourhavande veterinären nås under jourtiden via jourtelefonen tel. 0600 041 451 (0,71 €/min + lsa).
Veterinärjouren är öppen utanför tjänstetid dygnet runt både vardagar och veckoslut.

Jourdistrikten är följande. Samtalet dirigeras via siffermenyn till den jourhavande veterinären i området.

  1. Kimitoön, Pemar, Salo, Sagu, Somero
  2. Aura, Koskis, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Oripää, Pargas, Pöytyä, S:t Karins, Åbo
  3. Reso, Nådendal, Rusko, Nystad, Gustavs, Letala, Masku, Virmo, Nousis, Pyhäranta, Tövsala och Vemo

De jourhavande veterinärerna samarbetar så att den veterinär som är ledig eller befinner sig närmast kunden kan göra patientbesöket.

Smådjursjour

Smådjursjouren sköts fortfarande av Evidensia Vettori, Purokatu 3, Raisio.
Smådjursjouren tfn 0600 12 444 (1,97€/min) Veterinärstation Evidensia Vettori, Purokatu 3, Reso

Jourtiderna

Vardagar kl. 16.00 – 8.00
Veckoslut fre kl. 16.00 – må kl. 8.00
På helgdagar föregående vardag från och med kl. 16 till följande vardags morgon fram till kl. 8

Det är förbjudet att hålla fåglar utomhus

Den högpatogena fågelinfluensan som förekommit i Europa har under sommaren konstaterats hos vilda fåglar även i Finland. Undvik att röra döda och sjuka fåglar. Det är förbjudet att hålla fjäderfä utomhus. Tillägsinformation: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar-influensa-fagelinfluensa/fagelinfluensa-i-finland/fagelinfluensa-bland-frilevande-faglar/