Övervakning av hushållsvattnets kvalitet

Hushållsvatten är vatten som är avsett för dryck, matlagning eller andra hushållsändamål. Vattnet kan levereras genom ett distributionsnät, i tankar, flaskor eller cisterner. Hushållsvatten är också det vatten som livsmedelsföretag använder för tillverkning, bearbetning eller förvaring av livsmedel eller utsläppande av livsmedel på marknaden. Som hushållsvatten betraktas dock inte vatten som används uteslutande för klädtvätt, städning eller i wc- och tvättutrymmen.

Hushållsvattnet ska uppfylla social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav på och rekommendationer för hushållsvatten. Miljö- och hälsoskyddet kontrollerar kvaliteten på det vatten som vattenverken i deras verksamhetsområde levererar. Målet med myndighetstillsynen är att förebygga sanitära olägenheter som orsakas av vattnet samt att säkerställa vattenkvaliteten. Vattenverket svarar för vattnets kvalitet fram till fastighetens anslutningspunkt. Fastigheten i sin tur svarar för de egna vattenrörens och vattenanordningarnas inverkan på vattnets kvalitet.

Misstänker du att vattnet inte håller tillräcklig kvalitet?

Om du upptäcker onormala förändringar i kranvattnet, kontakta disponenten för din fastighet och/eller verket som levererar vattnet.

Om du misstänker att vattnet orsakar sjukdomar, ring till vattenverkets journummer, hälsocentralens jour och/eller miljö- och hälsoskyddet.

Kontrollen av hushållsvattnets kvalitet sköts av hälsoinspektörerna.

Kontakt via e-post: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi