Djurskydd och hittedjur

Djur får inte åsamkas onödigt lidande

Syftet med djurskyddslagen är att skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Djur ska behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande. Vid djurhållningen ska också djurens hälsa främjas och hänsyn tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. Om ett djur insjuknar eller skadas ska det omedelbart ges eller skaffas behörig vård.

Om du misstänker att ett djur far illa ska du göra en djurskyddsanmälan eller kontakta tillsynsveterinären eller polisen. Djurskyddsanmälan görs i första hand med en elektronisk blankett.

Lundos tillsynsveterinär samarbetar vid behov med tillsynsveterinärerna i Salo och Åbo.

Gör en djurskyddsanmälan

• Djurskyddsinspektioner görs när man misstänker verksamhet som strider mot bestämmelserna om djurskydd. Vem som helst som misstänker att djur far illa kan göra en djurskyddsanmälan.
• När djurskyddsanmälan görs ska man i förväg ha tagit reda på den exakta adressen till djurhållningsplatsen och namnet på djurägaren.
• Berätta så detaljerat som möjligt vad det är fråga om för djur, vad som har skett, hur du fick reda på vad som skett, ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress, vad din anmälan gäller, namnet på djurets ägare/innehavare och dennes adress och telefonnummer.

Djurskyddsinspektion

• I situationer där det finns anledning att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen har djurskyddsmyndigheten rätt att göra en djurskyddsinspektion.
• Djurskyddsinspektioner som grundar sig på misstanke förrättas i regel utan förhandsanmälan.
• Uppgifter om den som gjort anmälan delges inte i samband med djurskyddsinspektionen.
• Planmässiga inspektioner i enlighet med djurskyddslagen görs vid yrkesmässiga djurhållningsplatser (t.ex. kennlar, ridskolor och djurhem).
• Skällande hundar eller motsvarande omständigheter som orsakar olägenheter för miljön är inte djurskyddsärenden och i sådana fall tillämpas inte djurskyddslagen. Vid ordningsproblem uppmanas man i första hand att själv lösa ärendet med den som orsakat störningen eller med husbolaget. Polisen övervakar att ordningslagen följs.

Hittedjur

Hittedjur (katter, hundar och andra sällskapsdjur) tas omhand av djurhem. Skadade vilda djur tas om hand av djurskyddsföreningarna och vid behov bistår tjänsteveterinärerna med att avliva vilda djur.

Hittedjur som omhändertagits i området som omfattar Lundo, Aura, S:t Mårtens, Pöytyä, S:t Karins, Pemar, Sagu och Pargas tas emot av Åbo stads djurhem, adress Gamla Tammerforsvägen 229, 20380 Åbo. Djurskyddsövervakare Heidi Leyser-Kopra, tfn 040 176 9106 eller 050 554 6394 e-post: heidi.leyser-kopra(a)turku.fi

Hittedjur som omhändertagits i Loimaa-området tas emot av hittedjurshemmet Löytöeläinkoti Käpälämäki (Pirkko och Eero Kuisma), Honkalankulmantie 162, Minkiö Jokioinen tfn 046 878 9196.
Hittedjur som omhändertagits i området Oripää tas emot av Säterin lemmikkieläinhoitola tfn 045 131 2230

Hittedjur som omhändertagits i Koskis tas emot av Airi-Marita, Lankkistentie 323, Riihikoski, tfn 040 735 7657

Hittedjur som omhändertagits på Kimitoön tas emot av Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito tfn 044 739 7118