10-tien kevyen liikenteen parannushanke etenee. Kevyen liikenteen väylällä Vierun ja Loukinaisten välillä, Savijoen sillan (eli Lietniemen sillan) molemmin puolin korvaavaa kulkua joen yli ei saada osoitettua. Parannustyöt toteutetaan liikenteenohjaajien, väliaikaisten kiertoteiden ja työalueiden rajaamisten avulla.

Työt sillan Turun puoleisessa päässä alkavat kuluvan viikon 13. – 17.9. 21 aikana.

Toivomme jokaista kevyen liikenteen väylän käyttäjää huomioimaan opasteet ja hiljentämään kulkuvauhtia tarvittaessa.

Infraroad Oy

Kevyen liikenteen väylä Vierun ja Loukinaisten välillä, Savijoen silta eli Lietniemen silta ilmakuvassa.

Työalue merkitty punaisella värillä kevyen liikenteen väylällä Vierun ja Loukinaisten välillä, Savijoen sillan eli Lietniemen sillan molemmin puolin.