Terveydenhuollon asiakasmaksut

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista.

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan asiakasmaksurasituksen estämiseksi palveluiden käyttäjälle on säädetty maksukatto. Maksukatto on 692 euroa kalenterivuodessa. Jos asiakkaan maksukaton piiriin kuuluvat maksut ylittyvät yllämainitun euromäärän, on avopalveluiden käyttö maksutonta sen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausihinta on maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 euroa vuorokaudelta.

Maksukaton piiriin kuuluvat maksut:

  • terveyskeskusmaksu
  • fysioterapian asiakasmaksu
  • lyhytaikainen sairaalahoito
  • sarjahoidon asiakasmaksu
  • terveyskeskuksen lähetteellä myönnetty erikoislääkärikäynti yksityisellä palveluntuottajalla
  • ostopalveluna myönnetty fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, jalkojenhoito, ravitsemusterapia tai muu lääkinnällinen kuntoutus
  • vuonna 2022 maksukaton on tullut myös suun terveydenhuollon maksuja sekä tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut.

Vapaakortin saamiseksi tarvitaan maksetut asiakasmaksukuitit, myös muista kunnallisista hoitolaitoksista.
Kun maksukatto on täyttynyt, ota yhteyttä terveyskeskuksen sairaalaosaston osastosihteeriin.

Osastosihteeri tavoitettavissa arkisin klo 7-15 p. 02 4873 7422