Lastenneuvola

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisten lasten perheitä Liedon, Kosken Tl , Marttilan ja Tarvasjoen alueilla. Lastenneuvolassa lapsen kasvua ja kehitystä seurataan yksilöllisillä vastaanottokäynneillä koko perheen hyvinvointi huomioiden. Lapsen ja perheen käytettävissä ovat terveydenhoitajan lisäksi neuvolalääkäri, terveyskeskuksen puheterapeutti sekä psykologi.

Lastenneuvolan palvelut ovat maksuttomia. Vauvat siirtyvät äitiysneuvolasta lastenneuvolaan 2-3 viikon ikäisinä, ajan saat äitiysneuvolan terveydenhoitajalta. Yli 1-vuotiaiden ikäkausitarkastuksiin saat kutsun postitse.

Otathan yhteyttä neuvolan terveydenhoitajaan, jos haluat perua tai vaihtaa varatun neuvola-ajan, olet muuttanut perheinesi paikkakunnalle tai sinulla on huolta lapsestasi. Terveydenhoitaja varaa ajan tarvittaessa neuvolalääkärille.

Liedon neuvola siirtyy kokonaisuudessaan yhdistelmäneuvolatoimintaan toukokuun 2022 alusta alkaen. Tästä muutoksesta johtuen osalla perheistä terveydenhoitaja saattaa vaihtua, jotta asiakasmäärä saadaan jaettua tasaisesti eri terveydenhoitajien kesken. Liedon neuvolan vanhoilta asiakkailta tämä ei vaadi toimenpiteitä, asiakkaat siirretään automaattisesti.

Hyvättyläntie 7, 21420

Vanhalinnan alue
Puhelinaika arkisin klo 12-13

Terveydenhoitaja
Sundell Sofia
0503366875

Turun postinumerot, Littoinen, Härkätieltä terveyspalvelunsa valinneet ulkopaikkakuntalaiset
Puhelinaika arkisin klo 12-13

Terveydenhoitaja
Kortelainen Johanna
0504362573

Sukunimet A-J
Puhelinaika ma, to ja pe klo 12-13

Terveydenhoitaja
Lönnroth Katri
0505624278

Sukunimet K-L
Puhelinaika arkisin klo 12-13

Terveydenhoitaja, kätilö
Ahtinen Nina
0406520499

Sukunimet M-Sai
Puhelinaika arkisin klo 12-13

Terveydenhoitaja
Nieminen Maria
0505681994

Sukunimet Sal-Ö
Puhelinaika arkisin klo 12-13

Terveydenhoitaja, kätilö
Tamminen Susanna
0503754479

Koski Tl
Ikkarmäentie 5, 31500 Koski Tl

Marttila
Kirkkotie 1, 21490 Marttila
HUOM! Marttilan terveysasema on suljettu muuton johdosta 24.-30.10.2022.
Uusi osoite on 31.10. alkaen Kirkkotie 2, 21490 MARTTILA

Puhelinaika ma-pe klo 12-13

Terveydenhoitaja
Rauhala Jenni
0503446180

Hämeen Härkätie 610, 21450 Tarvasjoki
postinumeroalueet 21430 ja 21450
puhelinaika ma-pe klo 12-13

Terveydenhoitaja
Kortelainen Johanna
0504362573

Luhakatu 1, 20660 Littoinen
postinumeroalue 20660
puhelinaika ma-to klo 12-12.45

Terveydenhoitaja
Moisio Terhi
02 5882471

Lastenneuvolassa emme hoida äkillisesti sairastuneita lapsia. Mikäli tarvitset lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi lääkärin tai sairaanhoitajan arviota tai sairaslomatodistusta, ota yhteyttä oman terveysasemasi lääkäri- ja hoitajavastaanotolle.

3 – 4 vkoa lastenneuvolan terveydenhoitaja
6 vkoa lääkäri ja terveydenhoitaja
2kk terveydenhoitaja (rokotus)
3kk terveydenhoitaja (rokotus)
4kk lääkäri ja terveydenhoitaja (laaja tarkastus)
5kk terveydenhoitaja (rokotus)
6kk terveydenhoitaja (isäneuvola)
8kk lääkäri ja terveydenhoitaja
1v terveydenhoitaja (rokotus)
1,5v terveydenhoitaja (laaja tarkastus)
1,5v lääkäri (laaja tarkastus)
2v terveydenhoitaja
3v terveydenhoitaja
4v terveydenhoitaja (laaja tarkastus, rokotus)
4v lääkäri (laaja tarkastus)
5v terveydenhoitaja
6v terveydenhoitaja (rokotus)

Rokotukset annetaan THL:n kansallisenrokotusohjelman mukaisesti. Lapsen ja perheen erityistarpeet huomioidaan ja toiminta järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Rokotusohjelma ikävuosittain (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos)

Rokotustoiminta Liedossa

Hyvä kysymys -verkkopalvelu
Sivustolta löydät artikkeleita, luentoja, testejä, podcasteja, kursseja, videoita sekä keskusteluryhmiä muun muassa arkeen, vanhemmuuteen, parisuhteisiin sekä elämän kriiseihin liittyen.

Imetyksen tuki ry
Tietoa ja tukea imetykseen sekä sen mahdollisiin haasteisiin.

Lastentalo, Terveyskylä
Tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta.

Liikenneturva
Tietoa lasten liikenneturvallisuudesta sekä itsenäisen liikkumisen taidoista.

Martat – Lapsiperheen ruoka
Tietoa lapsiperheen ruokailusta.

Myrkytystietokeskus
Tietoa äkillisten myrkytysten ehkäisystä ja hoidosta.

Neuvokas perhe
Tutkittua tietoa arjen hyvinvoinnin lisäämiseksi muun muassa syömisestä, liikkumisesta, ruutuajasta, levosta sekä lapsen kehosta.

Ravitsemus ja ruokasuositukset, Ruokavirasto
Tietoa imeväisikäisten ja lasten ravitsemuksesta, ruokasuosituksista sekä elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet.

Vanhempainnetti, MLL
Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tuke lapsiperheen arkeen.

Voimaperheet