Äitiysneuvola

Äitiysneuvolapalvelut on tarkoitettu raskautta toivovalle sekä lasta odottavalle perheelle. Palvelut koostuvat yksilöllisistä vastaanottokäynneistä, kotikäynneistä sekä ryhmätapaamisista (perhevalmennus).

Odottavan äidin ja sikiön hyvinvointia seurataan määräajoin tehtävin tarkastuksin, joissa keskustellaan lasta odottavan perheen terveyteen ja hyvinvointiin sekä vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvistä asioista. Lasta odottavan perheen käytettävissä ovat terveydenhoitajan lisäksi neuvolalääkäri sekä terveyskeskuksen psykologi.

Raskautta toivova perhe voi neuvolassa keskustella raskaaksi tulemisen haasteista ja mahdollista hedelmättömyyttä voidaan tutkia noin vuoden kestäneen raskausyrityksen jälkeen. Tarvittaessa neuvolalääkäri voi lähettää perheen erikoissairaanhoitoon jatkotutkimuksiin.

Ota yhteyttä oman alueesi äitiysneuvolaan raskautta toivoessasi tai heti raskauden alkuviikoilla positiivisen raskaustestin tehtyäsi. Ensimmäinen neuvolakäynti sijoittuu raskausviikolle 8-9. Kumppanisi on tervetullut mukaan neuvolaan.

Tarvasjoki
Hämeen härkätie 610, 21450 Tarvasjoki

Äitiys- ja lastenneuvolan puhelinasiointi varha.fi

Puhelinaika ma-pe klo 12:30 – 13:00

Koski Tl
Ikkarmäentie 5, 31500 Koski Tl

Marttila
Kirkkotie 2, 21490 Marttila

Puhelinaika ma-pe klo 12:00 – 13:00

Äitiys- ja lastenneuvolan puhelinasiointi varha.fi

Luhakatu 1, 20660 Littoinen

postinumeroalue 20660
puheliaika arkisin (ei perjantaisin) klo 12-12.45

Terveydenhoitaja
025882471

Ensimmäistä neuvolakäyntiä varatessasi saat sähköpostiisi tunnukset iPana Äitiys-palveluun, josta löydät myös neuvolassamme käytössä olevan sähköisen äitiyskortin. Täytä palvelussa mahdollisimman huolellisesti ennen ensimmäistä neuvolakäyntiäsi esitiedot-välilehdeltä kaikki kohdat sairaudet ja tapaturmat -osioon asti sekä kumppanisi kanssa kyselyt -välilehdeltä alkoholi, päihteet sekä ravitsemus ja liikuntakyselyt.


iPana Äitiys-palvelu

8 -10 rvk (raskausviikko) ensikäynti, terveydenhoitaja
13-15 rvk lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus, terveydenhoitaja
18-21 rvk lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus, lääkäri
22-24 rvk terveydenhoitaja (kela-asiat)
26-28 rvk terveydenhoitaja
30-32 rvk terveydenhoitaja (tarv. isyyden tai äitiyden tunnustaminen)
35-36 rvk terveydenhoitaja ja lääkäri
37-41 rvk terveydenhoitaja, käynnit kahden viikon välein

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää

Isyys tulee vahvistaa, jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella. Isyyslain mukaan isyyden tunnustamisen voi vastaanottaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolan terveydenhoitaja tai kätilö. Tunnustaminen on mahdollista neuvolassa, jos on selvää, että isyyden tunnustaja on lapsen isä, odottaja elää vakiintuneessa parisuhteessa tai avoliitossa isyyden tunnustajan kanssa eikä ole avioliitossa.

Äitiyslain mukainen äitiyden selvittäminen, vahvistaminen ja kumoaminen tapahtuu soveltuvin osin isyyslain mukaisia menettelyjä noudattaen. Raskaana olevan naispuolinen kumppani voi tunnustaa äitiyden ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa terveydenhoitajalle tai kätilölle. Tämän edellytyksenä on hedelmöityshoitoon suostuminen sekä se, ettei lapselle voida todeta tai vahvistaa isää.

Isyyden ja äitiyden tunnustamiseen liittyvää tietoa annetaan neuvolakäynneillä ennen tunnustamisajankohtaa. Suositeltava tunnustamisen ajankohta on raskauden puolivälin jälkeen. Tunnustamisajankohdaksi on neuvolassamme valittu raskausviikon 30-32 neuvolakäynti. Tunnustuksen vastaanottamiseksi molempien tulevien vanhempien tulee olla neuvolassa samanaikaisesti ja esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi/henkilökortti/ajokortti) sekä äitiyden tunnustamisen yhteydessä hedelmöityshoitosuostumus.

Neuvolasta isyys- ja äitiysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle ja edelleen Digi- ja väestötietovirastoon vahvistettavaksi, josta vahvistusilmoitus toimitetaan suoraan perheelle. Huomioithan, että tunnustaminen on oltava vahvistettuna ennen ristiäis- tai nimiäisajankohtaa, jos lapselle annetaan isänsä tai toisen äitinsä sukunimi.
Mikäli isyyden tai äitiyden tunnustaminen ei ole neuvolassa mahdollista, siirtyy tunnustaminen lastenvalvojalle lapsen syntymän jälkeiseen ajankohtaan.

Lisätietoja isyyden ja äitiyden tunnustamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/isyyden-selvittaminen https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiyden-selvittaminen

Perhe-etuudet

Vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan tarjoamiin etuuksiin lapsen syntyessä sekä kasvaessa.
Äitiysavustuksen saamiseksi on käytävä äitiysneuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä. Äitiysavustuksen voi valita joko pakkauksena tai rahana. Äitiysrahahakemus yhdessä neuvolasta saatavan raskaustodistuksen kanssa tulee toimittaa Kelaan viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa, samoin ilmoitus äitiyslomasta työnantajalle. Isyysrahahakemus toimitetaan Kelaan vasta lapsen synnyttyä, mutta isyyslomasta tulee ilmoittaa työantajalle 2 kuukautta ennen laskettua aikaa. Vanhempainrahan saamiseksi synnyttäneen naisen tulee käydä jälkitarkastuksessa 5-12 viikon kuluessa synnytyksestä. Jälkitarkastustodistus tulee toimittaa viipymättä Kelaan.

Lisätietoja perhe-etuuksista https://www.kela.fi/lapsiperheet

Hyvä kysymys -sivusto
Sivustolta löydät artikkeleita, luentoja, testejä, podcasteja, kursseja, videoita sekä keskusteluryhmiä muun muassa arkeen, vanhemmuuteen, parisuhteisiin, seksuaalisuuteen sekä elämän kriiseihin liittyen.

Imetys, Imetyksen tuki ry
Tietoa imetyksestä ja siihen liittyvistä haasteista. Tutustu jo raskaudenaikana erityisesti Odottajan oppaaseen.

Mielenterveystalo, Terveyskylä
Tietoa, omahoito-ohjelmia ja oppaita mielenterveyden haasteisiin.

Naistalo, Terveyskylä
Yliopistosairaanhoitopiirien tuottama sivusto, jossa runsaasti luotettavaa tietoa muun muassa hedelmällisyyteen, seksuaaliterveyteen sekä raskauteen, synnytykseen ja imetykseen liittyen.

Naistenklinikka, Tyks
Tutustu erityisesti synnytysvalmennuksiin sekä Usein kysytyt kysymykset -osioon, jossa tietoa raskausajasta, synnytyksestä sekä synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen voinnista.

Raskaana olevien ja imettävien äitien elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet, Ruokavirasto

Raskauspahoinvointi
Tutkittua ja uutta näyttöön perustuvaa tietoa raskauspahoinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja raskauspahoinvoinnin hoitokeinoista.

Raskauspäiväkirja – Vauva mielessä, Folkhälsan
Päiväkirja inspiroi miettimään vanhemmuutta ja omaa suhtautumista lapseen.

Sikiöseulonnat, TYKS
Tietoa vanhemmille sikiön seulontatutkimuksista

Synnytysmasennus, Äimä ry
Tietoa synnytysmasennuksesta, siihen johtavista syistä ja oireista sekä hoitomenetelmistä.