Lasten toimintaterapia

Lapsesi voi ohjautua toimintaterapia-arvioon terveydenhuollon lähetteellä, esimerkiksi neuvolan tai lääkärin kautta. Toimintaterapia-arvio voi olla tarpeen, mikäli lapsellasi on pulmia arjen toiminnoissa. Toimintaterapiassa tuetaan lapsesi kehitystä toiminnallisin menetelmin. Lisäksi saat apua lapsesi kehityksen ja toimintakyvyn tukemiseen.

Lasten toimintaterapiapalvelut ovat tarkoitettu pääosin alle kouluikäisille lapsille.

Hienomotoriikan haasteet

Karkeamotoriikan haasteet

Silmä-käsikoordinaation haasteet (visuomotoriikka)

Hahmotusvaikeudet

Omatoimisuustaitojen haasteet

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet

Leikin haasteet

Toimintaterapeutti tapaa lastasi sovitusti arviointijakson aikana kahdesta viiteen kertaan vastaanotolla ja päiväkodissa tai esikoulussa. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää lapsesi toimintakykyä arjen toiminnoissa. Lisäksi kartoitetaan lapsesi tuen sekä mahdollisen toimintaterapian tarvetta.

Arvioinnin jälkeen voi terapeutti suositella lapsellesi toimintaterapiajaksoa. Toimintaterapiajakso toteutuu perusterveydenhuollon maksusitoumuksella tai Kelan kustantamana valitsemallanne yksityisellä palveluntuottajalla.

Lasten toimintaterapiapalvelut ovat perheelle maksuttomia. Härkätien terveyskeskuksen lasten toimintaterapeutti toimii Liedon, Koski Tl:n sekä Marttilan alueella.

Ota yhteyttä

Toimintaterapeutti

Eveliina Kivekäs

p. 040 3581 987 arkisin 12-13

Käyntiosoite

Liedon pääterveysasema

Hyvättyläntie 7, 21420 Lieto

Toimintaterapia auttaa ihmistä osallistumaan oman arkensa merkityksellisiin asioihin toimintarajoitteista huolimatta. Toimintaterapian pohjana on asiakkaalle merkityksellinen toiminta ja sen terapeuttinen hyödyntäminen kuntoutuksen välineenä. Toimintaterapia on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta.