Hoitoonpääsy ja hoitopaikan valinta

Hoitoonpääsy (hoitotakuu) koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireelliseen hoitoon pääsee heti tai saman päivän aikana.
Kuntalaisella on mahdollisuus valita hoitopaikkansa eli terveysasemansa tai erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa koko Suomen alueelta.

Hoitotakuun mukaan

  • terveyskeskukseen on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta
  • hoitoon tulee päästä viimeistään 3 kuukaudessa arviosta

Vastaanottopalvelut

Odotusaika kiireettömälle lääkärinvastaanotolle 1.12.2020

  • Lieto 16 arkipäivää
  • Marttila 16 arkipäivää
  • Koski Tl 5 arkipäivää

Jos haluat varata kiireettömän vastaanottoajan tietylle lääkärille, odotusaika saattaa olla merkittävästi pidempi.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon hoitoon tulee päästä viimeistään 6 kuukaudessa arviosta.

Odotusaika kiireettömälle suun terveydenhuollon vastaanotolle joulukuussa 2020

  • Hammaslääkärit 69 arkipäivää
  • Suuhygienistit 45 arkipäivää

Hoidon tarpeen ensiarvio tehdään kuntalaisen ottaessa yhteyttä, kiireelliset tapaukset hoidetaan samana päivänä.
Jos haluat varata ajan tietylle hammaslääkärille tai suuhygienistille, odotusaika saattaa olla merkittävästi pidempi.

Terveysaseman valinta

Kuntalaisella on mahdollisuus valita terveysasemansa kiireettömään hoitoon koko Suomen alueelta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä on tehtävä oma kirjallinen valintailmoitus.
Terveyskeskusvaihtoilmoitus tehdään kirjallisena sekä nykyiseen terveyskeskukseen että tulevaan terveyskeskukseen, johon hoitovastuu siirtyy viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen jättämisestä.

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveyskeskuksen valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita kuten lääkärin ja hoitajien vastaanottoja, hoitotarvikejakelua, neuvolapalveluita, hammashoitoa ja kuntoutuspalveluita sekä lyhytaikaista sairaalahoitoa.
Terveyskeskusvalinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella.
Kela korvaa matkakuluja perusterveydenhuoltoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka olisivat aiheutuneet matkasta oman kotikunnan terveysasemalle.
Terveyskeskuksen valintalomake toimitetaan täytettynä kotikuntasi terveysasemalle. Lisätietoja saat terveysasemaltasi.

Erikoissairaanhoidon yksikön valinta

Mikäli lääkärisi tai hammaslääkärisi on todennut, että tarvitset lähetteen erikoissairaanhoitoon, voit myös valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi julkisesta terveydenhuollosta mistä päin Suomea tahansa.
Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen kirjoittavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.