Hoitoonpääsy ja hoitopaikan valinta

Hoitoonpääsy (hoitotakuu) koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireelliseen hoitoon pääsee heti tai saman päivän aikana.
Kuntalaisella on mahdollisuus valita hoitopaikkansa eli terveysasemansa tai erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa koko Suomen alueelta.

Hoitotakuun mukaan

 • terveyskeskukseen on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys
 • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta
 • hoitoon tulee päästä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arviosta

Odotusaika kiireettömälle lääkärinvastaanotolle huhtikuussa 2023

 • Lieto 65 arkipäivää
 • Marttila 40 arkipäivää
 • Koski Tl 44 arkipäivää
 • Tarvasjoki 59 arkipäivää

Jos haluat varata kiireettömän vastaanottoajan tietylle lääkärille, odotusaika saattaa olla merkittävästi pidempi.

Odotusaika kiireettömälle suun terveydenhuollon vastaanotolle joulukuussa 2022

Suun terveydenhuollon hoitoon tulee päästä viimeistään 6 kuukaudessa arviosta.

Hammaslääkärit

 • Lieto 102 arkipäivää
 • Koski Tl 34 arkipäivää
 • Marttila 42 arkipäivää

Suuhygienistit

 • Lieto 54 arkipäivää
 • Koski Tl 19 arkipäivää
 • Marttila 30 arkipäivää

Hoidon tarpeen ensiarvio tehdään kuntalaisen ottaessa yhteyttä, kiireelliset tapaukset hoidetaan samana päivänä. Jos haluat varata ajan tietylle hammaslääkärille tai suuhygienistille, odotusaika saattaa olla merkittävästi pidempi.

Terveyskeskuksen/-aseman valinta

Sinulla on mahdollisuus valita kiireetöntä hoitoa antava terveysasema koko Suomen alueelta. Terveysaseman valinta on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä on tehtävä oma kirjallinen valintailmoitus.
Terveysaseman vaihtoilmoitus sinun pitää tehdään kirjallisena sekä nykyiseen terveyskeskukseen että tulevaan terveyskeskukseen. Valitsemaasi terveysasemaan hoitovastuu siirtyy viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen jättämisestä.

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Terveysaseman valinta koskee perusterveydenhuollon palveluita kuten:

 • lääkärin ja hoitajien vastaanottoja
 • hoitotarvikejakelua
 • neuvolapalvelua
 • suun terveydenhoitoa
 • kuntoutuspalvelua
 • lyhytaikaista sairaalahoitoa

Terveyskeskusvalinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella.
Kela korvaa matkakuluja perusterveydenhuoltoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka olisivat aiheutuneet matkasta oman kotikunnan terveysasemalle.
Terveyskeskuksen valintalomake toimitetaan täytettynä kotikuntasi terveysasemalle.

Erikoissairaanhoidon yksikön valinta

Mikäli lääkärisi tai hammaslääkärisi on todennut, että tarvitset lähetteen erikoissairaanhoitoon, voit myös valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi julkisesta terveydenhuollosta mistä päin Suomea tahansa.
Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen kirjoittavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.