Geriatrinen poliklinikka ja muistihuolto

Geriatrinen poliklinikka palvelee kotona asuvia Liedon, Kosken ja Marttilan kunnan ikäihmisiä. Poliklinikan asiakkaaksi tullaan terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen ohjaamana. Muistihuoltoon voit varata ajan, jos sinulle tulee huoli omasta tai läheisesi muistista.

Käytäthän maskia asioidessasi henkilökunnan kanssa.

Geriatrinen poliklinikka on suljettuna ajalla 5.7.-8.8.2021.

Muistihuolto toimii kesän ajan.

Geriatrin vastaanottoja on rajallisesti.

Geriatrisen poliklinikan toimintaan kuuluvat

  • geriatrin konsultaatiot
  • ajokyvyn arviot
  • ikääntyneiden kuntoutussuunnitelmien laadinta
  • lääkitysarviot
  • osastohoidossa olleiden asiakkaiden jälkikontrollit

Tarkoituksenamme on tukea ikäihmisen kotona pärjäämistä

  • tekemällä moniammatillisia geriatrisia arviointeja, joiden tarkoituksena on selvittää asiakkaan elämänlaatuun ja toimintakykyyn vaikuttavia asioita kotiympäristössä
  • tukemalla toimintakykyä ja tätä kautta ehkäistä tarvetta akuutti- ja sairaalahoidolle sekä vähentää tarvetta asumispalveluille
  • ohjaamalla tarvittaessa asiakas tarvitsemiensa palveluiden piiriin

Jos sinulla herää huoli omasta tai läheisesi muistista, voit varata ajan muistiselvityksiin terveysaseman muistipoliklinikalle muistihoitajan tai muistikoordinaattorin vastaanotolle. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä. Muistiselvittelykäynnit ovat maksuttomia.

Muistiselvittelyn perusteella ohjaamme tarvittaessa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tarkempiin muistitutkimuksiin.

Tuemme, ohjaamme ja neuvomme muistisairauteen sairastunutta ihmistä ja hänen omaisiaan/läheisiään muistisairauden eri vaiheissa. Tavoitteenamme on tukea muistisairauteen sairastuneen ihmisen toimintakykyä ja kotona asumista. Teemme moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa.

Muistipoliklinikalla annetaan tietoa muistisairauksien ennaltaehkäisystä, ravitsemuksesta, liikunnasta ja etuuksista. Tarvittaessa voimme tulla pitämään lyhyitä infotilaisuuksia muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja muistitutkimuksiin hakeutumisesta.


Yhteystiedot: (hoitajat ja terapeutit tekevät tarvittaessa kotikäyntejä)

Sairaanhoitaja p. 040 620 4588

Muistikoordinaattori Liedossa ja Marttilassa p. 050 461 6456

Muistihoitaja Liedossa ja Marttilassa p. 050 313 3567

Muistihoitaja Koskella p.  050 523 8135

Geriatrian erikoislääkäri

Maksut

Lääkärin vastaanottomaksu terveyskeskuksessa 20,60€, laskutetaan max 3 käyntiä/vuosi. Kerryttää maksukattoa.

Lääkärin kotikäynti 18,90€, ei kerrytä maksukattoa.

Hoitajan arvioiva kotikäynti; ensimmäinen käynti maksuton, jatkokäynnit 1 käynti/vrk 12,00€, 2 ta i useampi käynti/vrk max. 22,50€. Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon asiakkailta. Ei kerrytä maksukattoa.

Fysioterapeutin/toimintaterapeutin kotikäynti; ensimmäinen käynti maksuton, jatkokäynnit 1 käynti/vrk 12,00€, 2 tai useampi käynti/vrk max. 22,50€. Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon asiakkailta. Ei kerrytä maksukattoa.

Hoitajan vastaanottokäynti terveyskeskuksessa 11,40€, laskutetaan max. 3 käyntiä/vuosi. Kerryttää maksukattoa.

Lyhytaikainen osastohoito terveyskeskuksessa 48,90€/vrk. Kerryttää maksukattoa.