Geriatrinen poliklinikka

Geriatrinen poliklinikka palvelee kotona asuvia Liedon, Kosken ja Marttilan yli 65–vuotiaita asukkaita. Poliklinikan toiminta jakaantuu muistipoliklinikkaan, geriatriseen arviointitiimiin ja ikäneuvolaan. 

Geriatrinen arviointitiimi

Toimintamme tavoitteena on 

 • tukea ikäihmisten kotona pärjäämistä 
 • tukea ja parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua 
 • ehkäistä tarvetta akuutti– ja sairaalahoidolle sekä vähentää tarvetta asumispalveluille 
 • ohjata asiakas tarvitsemiensa palveluiden ja kuntoutuksen piiriin  

Terveydenhuollon ammattilainen voi ohjata sinut geriatrisen arviointitiimin asiakkaaksi mikäli sinulla on: 

 • toistuvia kaatumisia (kaksi tai useampi kaatuminen viimeisen puolen vuoden aikana) 
 • toistuvia päivystyskäyntejä tai osastojaksoja 
 • epäselvää toimintakyvyn laskua 

Lisäksi asiakkaaksemme voit ohjautua:  

 • aivoverenkiertohäiriön jälkeiseen kontrolliin  
 • kuntoutussuunnitelman päivitykseen 

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, aloittaa hoito, sekä tukea potilaita ja omaisia neuvonnan ja ohjauksen avulla sairauden eri vaiheissa.  

Jos huomaat arjessasi joitain seuraavista oireista ja olet huolestunut muististasi, sinun tai omaisesi kannattaa ottaa yhteyttä muistihoitajaan: 

 • ilmenee toistuvaa unohtelua (muutakin kuin ihmisten nimiä) 
 • ilmenee toistuvaa samojen asioiden toistelua keskusteluissa 
 • tavarat ovat usein hukassa  
 • sanojen löytämisessä tai ymmärtämisessä on vaikeuksia 
 • uusien asioiden oppiminen on merkittävästi vaikeutunut 
 • huomataan muutoksia persoonassa (esim. äkkipikaisempaan tai epäluuloisempaan suuntaan) 
 • ilmenee näköharhoja  
 • ilmenee eksyilyä  
 • muistin vaikeuksia peitellään tai vähätellään 

Yhteystiedot

 • Muistihoitaja Lieto ja Marttila p. 050  313 3 567 (soittoaika ma-pe klo 13-14)
 • Muistihoitaja Sääksi Mari, Koski p. 050 523 8135 

Ikäneuvola

Kun täytät 70 vuotta, sinut kutsutaan ikäneuvolaan terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja keskustelee kanssasi terveystottumuksistasi ja arvioi toimintakykyäsi. Lisäksi voit pohtia terveydenhoitajan kanssa palvelutarvettasi. 

Yhteystiedot

Terveydenhoitaja
Tuomola Anniina
0403566344

Geriatrisen poliklinikan asiakashinnasto

Kaikki muut maksut kerryttävät maksukattoa, paitsi lääkärin kotikäynti.

Lääkärin vastaanottomaksu terveyskeskuksessa
29,90
Lääkärin kotikäynti
19,20
Hoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin 1. kotikäynti
maksuton
Hoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin jatkokäynnit
12,20
Ikäneuvolan vastaanottokäynti
maksuton
Muistipoliklinikan hoitajan vastaanotto–/kotikäynti
maksuton
Muistidiagnoosin jälkeinen kotikäynti
12,20
Osastonhoitaja
Kankare Katri-Anna
0406325741
katri-anna.kankare@lieto.fi