Kuntoutustyöryhmä

Kuntoutustyöryhmä on terveyskeskuksessa 1-2 kertaa kuukaudessa kokoontuva moniammatillinen työryhmä, joka käsittelee lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasasioita, maksusitoumuspyyntöjä terapioihin sekä apuvälineiden hankintasuosituksia.

Käyntiosoite

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Pääterveysasema,

Hyvättyläntie 7, 21420 Lieto

Lisätietoja: