Rokotukset

Kunnat vastaavat kansallisen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten käytännön toteutuksesta.  Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos kehittää kansallista rokotusohjelmaa, seuraa ja arvioi rokotteiden väestötason vaikutuksia ja jakelee kansallisen rokotusohjelman rokotteet kunnille.

THL:n kansallinen rokotusohjelma lapsille ja aikuisille

Lasten-/äitiysneuvolassa annettavat rokotukset

Rokotukset annetaan Thl:n kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Lapsen ja perheen erityistarpeet huomioidaan ja toiminta järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Rokotukset kouluterveydenhuollossa

Neuvolassa aloitettu rokotusohjelma jatkuu kouluterveydenhuollossa.

Matkailijan rokotukset

Lue matkailijan rokotuksista THL:n verkkosivuilta