Palveluasuminen

Palveluasuminen järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasuminen järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:
Omaan kotiin
– kotihoitona ja/tai
– henkilökohtaisen avustajan avulla

Palvelutaloon
– järjestöjen eri palveluntuottajien ylläpitämissä palvelutaloissa

Vammaispalveluhakemus tulossa Varhan verkkopalveluun.