Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain mukaan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.

Näihin tukitoimiin on oikeus vammaisella henkilöllä, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa ajan toiminnassa.

Vammaisen henkilön on pystyttävä näyttämään, missä määrin haettava väline tai laite on tarpeellinen ja toisaalta välttämätön vamman johdosta jokapäiväisessä elämässä suoriutumisessa.

Kyseessä on harkinnanvarainen taloudellinen tukitoimi, jota myönnetään varattujen määrärahojen puitteissa.

Välineet ja laitteet luovutetaan pääsääntöisesti omaksi, jolloin asiakas maksaa 50% välineen tai laitteen kohtuullisesta hankintahinnasta. Väline tai laite voidaan tietyissä tilanteissa antaa myös käyttöön, jolloin se on asiakkaalle maksuton ja se on palautettava kaupungille käyttötarpeen päätyttyä tai muuttuessa.

Vammaispalveluna ei korvata hoitotarvikkeita, hoitovälineitä tai hoitolaitteita.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineitä koneita ja laitteita voit hakea alla olevalla vammaispalveluhakemuksella.

Palauta täytetty hakemus osoitteella
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
vammaispalvelut
PL 24
21421 Lieto

Palvelua voit hakea myös alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetys käyttää Suomi.fi -viestit palvelua ja vaatii tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.