Kuljetuspalvelut ja liikkuminen

Vammaispalvelulain kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Tästä johtuen vammaisen henkilön erityiset vaikeudet liikkua ja kohtuuttomuus käyttää julkisia liikennevälineitä määrittelevät oikeutta saada palvelua. Oikeus vammaispalvelulain kuljetuspalveluihin arvioidaan aina yksilöllisesti. Pelkän invaliditeettiprosentin ja lääkärinlausunnon perusteella ei voida arvioida henkilön oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit hakea alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetys käyttää Suomi.fi -viestit palvelua ja vaatii tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

Halutessasi voit tulostaa vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen täytettäväksi ja lähetettäväksi.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit hakea joko sähköisellä tai postitse lähetettävällä kuljetuspalveluhakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa julkisen terveydenhuollon lääkärin lausunto ja muut tarvittavat asiantuntijalausunnot tai selvitykset.

Palauta täytetty hakemus liitteineen osoitteella
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaispalvelut
PL 24
21421 Lieto

Liikkumista tukevia palveluja

Esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne ovat ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Tietoa kutsuliikenteestä:

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

  1. julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
  2. saattajapalveluna
  3. ryhmäkuljetuksina
  4. korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
  5. muulla soveltuvalla tavalla

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. (ShL 23§).

Mikäli, et ole oikeutettu vaikeavammaisten kuljetuspalveluun, kysymykseen saattaa tulla sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu.