Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Henkilökohtainen apu voidaan myöntää palvelusetelin avulla vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Asiakkaat voivat olla monin eri tavoin vammaisia henkilöitä (liikuntavamma, näkövamma, etenevä sairaus, kehitysvamma).

Palveluseteli perustuu aina vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viranomaispäätökseen, jossa asiakkaalle myönnetään palveluseteli joko osaksi henkilökohtaisen avun palvelukokonaisuutta tai kattamaan lyhyet, mutta toistuvat avuntarpeet esimerkiksi kerran viikossa.

Palvelusetelillä ostettavan henkilökohtaisen avun käyttökohteita ovat esimerkiksi:

  • vakituinen avustaminen
  • lyhytkestoinen, säännöllinen avun tarve
  • tilapäinen, ennakoitava apu vakituisen avustajan työn lisäksi (esim. matka)

Asiakas määrittelee tarvitsemansa avun palvelua tilatessaan. Palveluseteliä käyttävät vammaiset henkilöt ohjaavat avustajana toimivaa henkilöä toivotuissa työtehtävissä. Palvelusetelin käytön sisältö on määritelty vammaispalvelun palvelusuunnitelmassa, jonka asiakas voi halutessaan antaa valitsemalleen palveluntuottajalle.

Palveluseteli myönnetään joko kertaluonteisesti, määräaikaisesti tai toistaiseksi.

Palvelua voit hakea sosiaalitoimistosta henkilökohtaisen avun hakemuksella. Palauta täytetty hakemus osoiteella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaispalvelut
PL 24
21421 Lieto