Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa

  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • sosiaalisissa vuorovaikuksen ylläpitämisessä
  • yhteiskunnallisessa osallistumissa

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua

  • työnantajamallilla
  • palvelusetelimallilla
  • ostopalvelumallilla tai
  • järjestämällä palvelun itse tai yhteistyösopimuksin muiden kuntien kanssa.

Jos vaikeavammainen henkilö ei kykene toimimaan työnantajana, henkilökohtainen apu tulee järjestää vaihtoehtoisin tavoin muiden järjestämistapojen turvin. Vammaisen henkilön elämäntilanteessa voi olla sellaisia erityisiä syitä, jotka estävät työnantajana toimimisen. Tällöin kunnan on valittava joku muu vaikeavammaisen henkilön tarpeet ja toivomukset huomioiva järjestämistapa.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit hakea alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetys käyttää Suomi.fi -viestit palvelua ja vaatii tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

Halutessasi voit tulostaa alla olevan hakemuksen täytettäväksi ja lähetettäväksi.

Henkilökohtaista apua voit hakea täyttämällä hakemuksen.

Palauta täytetty hakemus osoitteella:
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaispalvelut
PL 24
21421 Lieto