Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa

  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • sosiaalisissa vuorovaikuksen ylläpitämisessä
  • yhteiskunnallisessa osallistumissa

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua

  • työnantajamallilla
  • palvelusetelimallilla
  • ostopalvelumallilla tai
  • järjestämällä palvelun itse tai yhteistyösopimuksin muiden kuntien kanssa.

Jos vaikeavammainen henkilö ei kykene toimimaan työnantajana, henkilökohtainen apu tulee järjestää vaihtoehtoisin tavoin muiden järjestämistapojen turvin. Vammaisen henkilön elämäntilanteessa voi olla sellaisia erityisiä syitä, jotka estävät työnantajana toimimisen. Tällöin kunnan on valittava joku muu vaikeavammaisen henkilön tarpeet ja toivomukset huomioiva järjestämistapa.

Henkilökohtaista apua voit hakea täyttämällä alla olevan hakemuksen.

Palauta täytetty hakemus osoitteella:
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaispalvelut
PL 24
21421 Lieto