Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Tällaisia voivat olla esim. porrashissi, pyörätuoliramppi ja ovenavausjärjestelmä sekä erilaiset hälytysjärjestelmät.

Vammaispalveluhakemus tulossa Varhan verkkopalveluun.