Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöiden korvaaminen edellyttää vaikeavammaisuutta. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen kotona tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän välttämättä tarvitsee niitä. Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen, luiskien rakentaminen tai peseytymistilan ja keittiön muutostyöt.

Muutostöihin tarvitaan aina taloyhtiön kirjallinen lupa. Vuokralla asuvalta tarvitaan myös vuokranantajan lupa. Mikäli muutostyöt edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa, on asiakkaan hankittava lupa ennen muutostöiden aloittamista.

Julkisen terveydenhuollon toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai kuntoutusohjaaja sekä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä arvioivat muutostöiden välttämättömyyden yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kunnan rakennusalan asiantuntija arvioi suunniteltujen asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset.
Asiakkaan tulee olla yhteydessä vammaispalveluihin ennen muutostöiden tekemistä.

Asunnon perusparannustöihin ei voi saada vammaispalvelulain mukaan korvausta.

Palvelua voit hakea alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetys käyttää Suomi.fi -viestit palvelua ja vaatii tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

Halutessasi voit täyttää ja tulostaa alla olevan vammaispalveluhakemuksen lähetettäväksi.

Tukea asunnon muutostöihin voit hakea vammaispalveluhakemuksella. Palauta täytetty hakemus osoitteella
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaispalvelut
PL 24
21421 Lieto