Vaikeavammaisten palvelut

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan palvelusuunnitelma. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään vaikeavammaisille henkilöille yksilölliseen arvioon perustuen.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisten palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet

Lisäksi voit kunnan määrärahojen puittiessa hakea seuraavia palveluja:


Vammaispalveluja koskeviin kysymyksiisi vastaavien yhteystiedot


Sosiaalityöntekijä Paula Peltola
A-L (sukunimen kirjainjako)
p. 050 591 2293
puhelinaika ma – ke ja pe klo 9 – 10

Sosiaalityöntekijä Apris Suvanto
M-Ö (sukunimen kirjainjako)
p. 040 569 1673
puhelinaika ma – pe klo 9 – 10

Palveluohjaaja Anu Tikkanen
p. 050 571 69
( alle 65-vuotiaat omaishoidontuki ja kehitysvammaisten palvelut)

Hallintosihteeri Tiina Yli-Lonttinen
p. 050 595 4704
(asiakasmaksun alentaminen)

Vammaispalvelupäällikkö Sari Pönkä
p. 050 442 4883