Vaikeavammaisten palvelut

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan palvelusuunnitelma. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään vaikeavammaisille henkilöille yksilölliseen arvioon perustuen.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisten palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet

Lisäksi voit kunnan määrärahojen puittiessa hakea seuraavia palveluja: