Vaikeavammaisten palvelut

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan palvelusuunnitelma. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään vaikeavammaisille henkilöille yksilölliseen arvioon perustuen.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisten palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet

Lisäksi voit kunnan määrärahojen puittiessa hakea seuraavia palveluja:


Vammaispalveluja koskeviin kysymyksiisi vastaavien yhteystiedot

Palveluohjaaja Anu Tikkanen
p. 050 571 6962
(alle 25-vuotiaat, alle 65-vuotiaat omaishoidontuki ja kehitysvammaisten palvelut)

Sosiaaliohjaaja Katri Tarvonen
p. 050 413 5966
(yli 25-vuotiaat, SHL kuljetuspalvelu)

Sosiaalityöntekijä Paula Peltola
p. 050 591 2293
puhelinaika ma – ke ja pe klo 9 – 10

Hallintosihteeri Tiina Yli-Lonttinen
p. 050 595 4704
(kuljetuspalvelut)

Vammaispalvelupäällikkö Sari Pönkä
p. 050 442 4883