Ohjattu ja tuettu asuminen

Itsenäisesti asuvien aikuisikäisten kehitysvammaisten tai muuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kotiin vietävät palvelut, kuten ohjaus, asiointiapu, vapaa-ajan toiminnan koordinointi sekä muu vastaava toiminta.

Osoite
Prinssinkuja 2 B 12, 21420 Lieto