Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalveluiden tarkoitus on edistää kehitysvammaisten kuntalaisten mahdollisuutta elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa ohjausta ja tukea kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen eri elämän vaiheissa.

Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia. Erityishuolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kanssa.

Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettäviä palveluja haetaan alla olevalla lomakkeella.

Kehitysvammaisille ja erityishuoltoa tarvitseville henkilöille tarkoitettuja palveluita ovat mm.