Sosiaalityö

Sosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus.

Erityinen varhaisen tuen muoto Liedossa on varhaisen tuen sosiaalityöntekijän palvelut. Sosiaalityöntekijä työskentelee yhteistyössä muiden lapsiperheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa, esim. varhaiskasvatus, koulut, neuvolat, seurakunta ja järjestöt.

Työmuotoja voivat olla esim. verkostokokousten vetäminen, konsultaatioavun antaminen tai työparina toimiminen siellä, missä lapsiperhe on asiakkaana. Varhaisen tuen työntekijään voivat ottaa yhteyttä sekä perheet itse että lasten ja perheiden kanssa työskentelevät työntekijät.

Tukihenkilö- ja tukiperhepalveluja järjestetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan ja yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Näiden palvelujen järjestämiksi perhe ei tarvitse enää lastensuojelun asiakkuutta.