Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus on tavoitteellista työskentelyä, jossa korostetaan perheen omia voimavaroja.

Tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 16§:n mukaan neuvontaa, ohjausta ja tukea käytettävissä olevista palveluista ja niiden käytöstä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa.

Palvelupyynnöt ja lisätietoja:

Sosiaaliohjaaja
Vesamo Anne
0503150330
Sosiaaliohjaaja
Ingman Piritta
0406492339