Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus on tavoitteellista työskentelyä, jossa korostetaan perheen omia voimavaroja.

Tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 16§:n mukaan neuvontaa, ohjausta ja tukea käytettävissä olevista palveluista ja niiden käytöstä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa.