Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille kotiin järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista.

Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Perhetyö on vapaaehtoisuuteen perustuvaa eikä vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa.

Työskentelyllä edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään lisäämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Perhetyön alkaessa tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa.

Perhetyö voi liittyä

  • vanhemmuuden tukemiseen
  • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen
  • kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
  • perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen
  • syrjäytymisen ehkäisyyn

Perhetyö on maksuton palvelu.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain 18§ mukaista palvelua joka on tarkoitettu lapsiperheille, joissa tarvitaan tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamista ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.