Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Lapsiperheiden kotipalveluun kuuluvat esimerkiksi välttämätön kodinhoitoapu sekä perheen arkirutiinien, vanhemmuuden ja perheen toimintakyvyn tukeminen. Palvelu on tarkoitettu lietolaisille lapsiperheille.

Palvelua ei voi saada äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon tai vanhempien sairastuessa äkillisesti, koska palvelu vaatii kartoittavan kotikäynnin. Vanhempien työssäkäynti ja kodin siivous tulee myös järjestää muuten kuin kotipalvelun avulla.

Kotipalvelu on perheelle tulosidonnainen palvelu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheenjäsenten lukumäärä. Neuvola ja päivähoito voivat ohjata perheen kotipalvelun piiriin tai perhe voi hakea palvelua itse.

Esimerkkejä lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelistä

Pariskunnan bruttotulot ovat 3500 € / kk molemmissa esimerkeissä. Palveluntuottajan hinta arkipäivisin kello 7.00 – 18.00 on 32,00 €. Asiakas valitsee itse milloin hän tarvitsee palvelua.

Esimerkki 1. Perheeseen kuuluu 4 lasta. Perhe saa palvelua 6 tuntia viikossa / 24 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 25,81 €. Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan hinnan välisen erotuksen: 32,00 – 25,81 = 6,19€ / tunti. Perhe käyttää kaikki 24 tuntia kuukaudessa joten omavastuu kuukaudessa on 24 x 6,19 = 148,56€ / kk.

Esimerkki 2. Perheeseen kuuluu 2 lasta. Perhe saa palvelua 6 tuntia viikossa / 24 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 23,38 €. Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan hinnan välisen erotuksen: 32,00 – 23,38 = 8,62 € / tunti. Perhe käyttää kaikki 24 tuntia kuukaudessa joten omavastuu kuukaudessa on 24 x 13,96 = 206,88 € / kk.

Yhteystiedot

Vs. sosiaalityöntekijä
Vesamo Anne
050 315 0330