Perheneuvola

Perheneuvolaan voit tulla, kun

  • haluat tukea vanhempana olemiseen, esimerkiksi keskustella lapsen kehityksestä tai vanhempana jaksamisesta
  • lapsella tai nuorella on pulmia kotona, päivähoidossa, koulussa tai kaverisuhteissa
  • lapsi tai nuori on levoton, aggressiivinen, pelokas, arka, masentunut tai hänellä on fyysisiä oireita kuten vatsakipuja tai päänsärkyä
  • perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
  • perhettäsi on kohdannut kriisi, esim. kuolema, avioero, työttömyys, vakava sairaus

Ajanvaraus- ja puhelinpalveluaikana voit ilmoittautua asiakkaaksi tai keskustella lapsesi tai perheesi tilanteesta. Halutessasi voit keskustella myös nimettömänä.

Perheneuvolapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Lähetettä ei tarvita.

Perheneuvola

Karjatie 3, 21420 Lieto

Sisäänkäynti sisäpihan puolelta, rakennuksen kulmasta.

Vanhempien neuvonta ja tukeminen

Keskeisin työmuotomme on keskustelut vanhempien kanssa. Keskustelun avulla selvitetään perheen kokonaistilannetta ja pyritään lisäämään vanhempien ymmärrystä lastaan kohtaan. Vanhempia autetaan näkemään lapsen tarpeita ja vastaamaan niihin. Keskusteluin tuetaan vanhempien jaksamista ja vanhemmuutta.

Psykologiset tutkimukset

Perheneuvolan työmuotoihin kuuluu tarvittaessa psykologin tekemät lapsen yksilötutkimukset. Psykologi tutustuu lapseen keskustelemalla ja käyttämällä apuna erilaisia psykologisia tutkimusmenetelmiä sekä leikkiä ja piirtämistä.

Perheterapia

Perheterapian avulla selvitellään perheen tilannetta kaikkien perheenjäsenten kanssa ja tuetaan perhettä haastavissa tilanteissa.

Lapsen yksilölliset tukikäynnit

Tutkimusjakson perusteella lapselle voidaan suositella omia harvajaksoisia tukikäyntejä. Lapsen tukikäynteihin kuuluvat myös vanhempien harvajaksoiset tukikäynnit.

Verkostotyö

Verkostotyötä tehdään tarvittaessa perheen ja eri yhteistyötahojen kesken. Verkostossa keskustellaan perheen tilanteesta ja mietitään, millaisesta tuesta perhe voisi hyötyä.

Konsultaatioapu muille viranomaisille

Viranomaiset ja muut lapsiperheiden kanssa työskentelevät tahot voivat pyytää perheneuvolan työntekijöiltä konsultaatioapua.

Eron jälkeinen sovittelu

Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolaissa. Se on asiakkaille vapaaehtoinen sosiaalipalvelu, joka auttaa ja tukee perheenjäseniä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Palvelun järjestämisen tapa vaihtelee kunnittain. Liedossa sovittelua saa Liedon perheneuvolassa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Eron jälkeinen sovittelu perheneuvolassa on tarkoitettu lapsiperheille. Sovitteluun voi tulla, jos vanhemmilla on haasteita sopia lapsen asioista. Sovittelu on luottamuksellista eikä siihen voi vedota oikeudessa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan työ

Perheneuvolassa työskentelee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tekevä sairaanhoitaja. Palveluun pääsee ilman lähetettä. Lapsi, nuori ja/tai perhe voi ottaa suoraan yhteyttä sairaanhoitajaan. Hänen työnsä sisältää yksilöohjausta, arvio- ja tukikäyntejä sekä ryhmämuotoista toimintaa muiden toimijoiden kanssa. Sairaanhoitaja tapaa lapsia ja nuoria perheneuvolan toimitiloissa ja heidän omissa toimintaympäristöissään.