Lasten ja nuorten harrastustoimintaan Liedon Säästöpankki -rahastosta haettava tuki

Tuki myönnetään Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella osana ehkäisevää työtä.

Lapsen, nuoren tai perheen kanssa työskentelevä sosiaalityön ammattihenkilö tekee esityksen tuen myöntämisestä hankittuaan sitä ennen tarpeellisiksi katsomansa tiedot tuen tarpeesta.

Esityksen tuen myöntämiseksi voi tehdä myös nuorisotoimen, koulutoimen, varhaiskasvatuksen ja terveyspalveluiden työntekijä tai joku muu lasten ja nuorten kanssa työskentelevä taho. Myös lapsen tai nuoren huoltaja voi hakea taloudellista tukea lapsensa harrastuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan Liedon aluejaosto on 14.6.2016 vahvistanut lahjoitusvarojen kohdistamiselle tarkemmat säännöt

Avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan Liedon Säästöpankkirahastosta haetaan alla oleva hakemuksella. Täytä hakemus ja lähetä se osoitteella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Perhepalvelut
PL 24
21421 Lieto