Miten lastensuojelu voi auttaa?

Suurin osa lastensuojelutyöstä tehdään avohuoltona.

Lastensuojelutyön tarvetta selvitetään yhteistyössä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Työskentelyssä pyritään vahvistamaan perheenjäsenten omia voimavaroja lasten kasvatusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

  • Avohuollon työskentelytapoja ovat keskustelu, neuvottelut, perheohjaus, perhetyö, nuorten sosiaaliohjaus sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Avohuoltoon kuuluu myös lapsen harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen, koulunkäynnin, ammatin ja asunnon hankkimiseen tai työhön sijoittumiseen tukeminen.
  • Myös lyhytaikaista laitos- ja perhehoitoa käytetään avohuollon tukitoimena. Sijoitusvaihtoehtoja etsittäessä asioista neuvotellaan huoltajien kanssa, myös lapsen tai nuoren mielipiteet otetaan huomioon.
  • Huostaanotto on lastensuojelulain äärimmäinen toimenpide. Kysymyksessä on tilanne, jossa lapsi sijoitetaan muualle hoidettavaksi.