Milloin lastensuojelu voi auttaa?

Lastensuojelutoimenpitein autetaan lapsia silloin, kun heidän elämäntilanteensa on sellainen, että heidän terve kehityksensä ja hyvinvointinsa ovat vaarassa.

  • Syynä voivat olla joko kodin vaikeudet tai lapsen oma epäsosiaalinen käyttäytyminen.
  • Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen erilaisten tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen lastensa kasvattamisessa.
  • Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä myös vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien tai perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi.
  • Toisinaan lapsi voi itse vaarantaa terveen kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnauksella tai tekemällä rikoksia.