Huoli lapsesta, mitä tehdä?

Jokaisella ihmisellä (naapureilla, sukulaisilla, ystävillä) on oikeus kertoa huolensa havaitsemastaan lapsen hädästä.

Voit myös soittaa virka-aikana puhelinnumeroon 050 524 3784 tai 044 058 0607.

Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin kiireelliseen sosiaalityön tarpeeseen vastaa Turun seudun sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden vuorokauden ympäri puhelimitse p. (02) 262 6003 tai hätäkeskuksen kautta p. 112.

Yhteyttä tulisi ottaa esim. kun havaitsee lapsen olevan usein illalla hyvin myöhään yksin ulkona tai lapsi on nälissään, likainen, viluinen tai turvaton.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa olevilla henkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus sosiaalihuollon viranomaisille jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve,kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä.