Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai kohtaamasi henkilön tilanteesta?

Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomainen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat. Myös muut henkilöt voivat ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon ilmeisen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta ihmisestä. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus.

Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava viipymättä, kun henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai kyse on lapsen edusta. Ilmoitus tehdään, kun sinulla herää huoli sosiaalihuollon tarpeessa mahdollisesti olevasta henkilöstä, joka ei kykene huolehtimaan esimerkiksi toimeentulosta, päihteidenkäytöstä tai itsenäisestä asumisestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa avun ja palvelut, joiden avulla hän selviytyy tilanteestaan. Ilmoituksen voi tehdä ilman henkilön suostumusta.

Mitä yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen?

Kun sosiaalihuollon työntekijä on saanut tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, arvioidaan välittömästi kiireellisen avun tarve. Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, ellei sen tekeminen ole tarpeetonta esimerkiksi, kun tarve palvelulle on tilapäistä.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta, jos kyseessä on
• erityistä tukea tarvitseva lapsi
• henkilö, joka saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea
• yli 75-vuotias henkilö

Palvelutarpeen arviointi sisältää
• yhteenvedon asiakkaan tilanteessa ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta
• sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä
• asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan
• asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta

Kiireellinen tilanne

Jos kyse on kiireellisestä sosiaalihuollon tarpeesta, ole yhteydessä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystys virka-aikana ma – to klo 8.00 – 16.00 ja pe 8.00 – 15.00, p. 040 182 2573. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksestä vastaa Turun sosiaalipäivystys, p. 02 262 6003 tai hätäkeskuksen kautta numerosta 112. Hätäkeskukseen tulee olla yhteydessä vain akuuteissa kriisitilanteissa.