Kuntouttava työtoiminta

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman pitkään työttömänä olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa.

Tällaisen henkilön työ- ja toimintakykyä voidaan parantaa kuntouttavan työtoiminnan avulla.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää Työllistämispalvelut Kisälli.