Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveyspalveluihin kuuluvat mm. tukikeskustelut , mielenterveysarvioinnit sekä päivystysvastaanotto.

Päihdepalveluihin kuuluvat mm. ajokorttiseurannat, päihdevastaanotot, päihdearvioinnit ja korvaushoito.

Mielenterveys- ja päihdehuollon sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin kuuluvat mm. sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta, asumispalvelut ja päihdekuntoutus.

Näin otat yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Mielenterveystyötä tekevän sairaanhoitajan palvelut on tarkoitettu työikäisille tai akuutissa kriisissä oleville eläkeikäisille henkilöille.

Hoitosuhteet ovat lyhytaikaisia, maksimissaan 5 käyntiä. Hoitosuhteen aikana käydään läpi asiakkaan tilannetta, siihen johtaneita tekijöitä, kartoitetaan hoidon ja tuen tarve sekä autetaan asiakasta saamaan tarvitsemaansa apua.

Sairaanhoitajat ottavat vastaan terveyskeskuksen tiloissa sekä tarvittaessa Koskella Tl ja Marttilassa. Sairaanhoitajan vastaanotolle voi tulla terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan ohjaamana tai soittamalla suoraan sairaanhoitajalle.

Yhteystiedot

Voit varata vastaanottoajan soittamalla, ilman lääkärin lähetettä.

Sairaanhoitaja
Lahtero Ulla
040 485 7964

Sairaanhoitaja
Sini Salminen
040 610 2298

Käyntisosoite:
Terveyskeskus
Hyvättyläntie 7
21420 LIETO

Voit jättää soittopyynnön myös terveyskeskuksen ajanvaraukseen

puhelinnumeroon 02 4873 7231

Päihdehoitajan palvelut on tarkoitettu alle 65-vuotiaille.

Voit varata vastaanottoajan päihdehoitajalle soittamalla, ilman lääkärin lähetettä.

Päihdehoitajan työ on matalan kynnyksen vastaanottotyötä. Se perustuu henkilökohtaiseen hoitosuhteeseen ja on vuorovaikutuksellista tukemista. Hoidon tavoitteena on potilaan omien voimavarojen vahvistaminen ja lisääminen sekä antaa ratkaisukeskeisiä ohjeita ja kannustaa potilasta päihteettömyyteen. Päihdehoitaja myös kertoo eri järjestöjen tarjoamista palveluista.

Päihdehoitaja tekee myös erilaisia arviointeja ja seurantoja, kuten ajokorttiseurantaa sekä toteuttaa opiaattikorvaushoitoa.

Päihdehoitaja tekee kiinteää moniammatillista yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa ja osallistuu potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Tarvittaessa päihdehoitajalta saa myös konsultaatio- ja/tai koulutusapua.

Sairaanhoitajat ottavat vastaan terveyskeskuksen tiloissa sekä tarvittaessa Koskella Tl ja Marttilassa. Sairaanhoitajan vastaanotolle voi tulla terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan ohjaamana tai soittamalla suoraan sairaanhoitajalle.

Yhteystiedot

Sairaanhoitaja
Jaana Uttu
040 158 0094

Sairaanhoitaja
Sini Salminen
040 610 2298

Voit varata vastaanottoajan soittamalla, ilman lääkärin lähetettä.

Voit jättää soittopyynnön myös terveyskeskuksen ajanvaraukseen:
02 4873 7231

Käyntiosoite

Terveyskeskus
Hyvättyläntie 7
21420 LIETO

Sosiaalityöntekijä on mukana mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tekemällä yhteistyötä mielenterveys- ja päihdeyksikön työntekijöiden lisäksi eri tahojen, kuten aikuispsykiatrian poliklinikan, aikuissosiaalityön, perhepalveluiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Sosiaalityöntekijä auttaa etuuksien selvittämiseen tai kuntouttavaan päivätoimintaan liittyvissä asioissa. Hän myös koordinoi mielenterveys- ja päihdeyksikön työryhmän kanssa päihdekuntoutuksia ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita.

Pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän vastaanotolle ohjaudutaan mielenterveys- ja päihdeyksikön muiden työntekijöiden tai yhteistyötahojen kautta.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Männikkö Mari
050 431 6981

Puhelinaika klo 9.00 – 10.00

Kuntoutusohjaus Liedon, Kosken Tl ja Marttilan kunnassa sisältää sekä yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutus- ja palveluohjausta, joka on kohdennettu pääasiassa mielenterveyskuntoutujille.

Koskella Tl kokoontuu mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaryhmä Arjen Sankarit.

Erilaiset ryhmät tarjoavat toimintaa ja vertaistukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Osa on kaupungin järjestämää toimintaa, osa yhdistysten järjestämää.

Nuorten avoimet ovet

Ryhmä on tarkoitettu 18 – 28-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla työ-/opiskelupaikkaa ja kaipaavat tukea elämäntilanteeseensa. Ryhmään voivat tulla Liedon, Marttilan ja KoskenTl nuoret ilman ennakkoilmoittautumista .

Ryhmässä on tarjolla rentoa yhdessäoloa ja nuorten kanssa suunniteltua tekemistä. Ohjaajilta voi saada tukea ja ohjausta niin pieniin kuin suuriinkin asioihin.

Maanantaisin klo 14 – 16.30 osoitteessa Teollisuuskatu 1, 21420 Lieto

Nuorten kiinteä ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 18 – 28-vuotiaille nuorille. Ryhmään voivat tulla Liedon, Marttilan ja Kosken Tl nuoret palvelutarpeen arvioinnissa todetun tarpeen mukaan.

Ryhmässä käsitellään arjenhallintaan, sosiaalisiin suhteisiin ja mielialaan liittyviä asioita erilaisten tehtävien ja keskustelun avulla. Ryhmä on ammattilaisten ohjaama, mutta vertaistuella on suuri merkitys. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa Liedon keskustassa.

Jos kiinnostuit ryhmästä, ota ohjaajiin yhteys!

Etsivä nuorisotyöntekijä
Kotaniemi Matias
0504399822

Erilaiset ryhmät tarjoavat toimintaa ja vertaistukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Osa on kaupungin järjestämää toimintaa, osa yhdistysten.

Toimintakeskus Helmen avoimet ovet

Ryhmä on tarkoitettu työikäisille ihmisille, ja se tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen arkeen ja porukkaan kuulumiseen henkilöille, joilla ei ole niihin mahdollisuutta esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi.

Helmessä voi osallistua ohjattuun toimintaan sekä yhteisen toiminnan suunnitteluun. Helmessä voi lukea päivän lehdet, käyttää tietokonetta ja tavata hienoja ihmisiä, Helmeläisiä.

Tiistaisin ja perjantaisin klo 9 – 11 Toimintakeskus Helmessä (Prinssinkuja 2, 21420 Lieto)

Huhtikuun 2023 ohjelma

ti 4.4. Kotimaista musiikkia

pe 7.4. Pitkäperjantai – ei ryhmää

ti 11.4. Sos.työn opiskelija Ville ryhmässä – keväistä askartelua

pe 14.4. Sos.työn opiskelija Ville ryhmässä

ti 18.4. Pelitiistai

pe 21.4. Ulkoilua ja ulkopelejä

ti 25.4. Toukokuun suunnittelua

pe 28.4. Vappu – paistetaan lettuja

Kipinä-ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka hyötyvät ohjatusta toiminnasta ja ryhmän tuesta arjestaan selviytymiseen. Ryhmään tullaan palvelutarpeenarvioinnissa todetun tarpeen perusteella. Ryhmä on tarkoitettu Liedon kaupunkilaisille.

Arjan Sankarit -ryhmä

Keskiviikkoisin klo 10 – 12 Yhdistystalolla (Hämeentie 43, 31500 Koski Tl

Ryhmä on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka hyötyvät ohjatusta toiminnasta ja ryhmän tuesta arjestaan selviytymiseen. Ryhmään tullaan palvelutarpeenarvioinnissa todetun tarpeen perusteella. Ryhmä on tarkoitettu Koski TL:n ja Marttilan kuntalaisille.

Työttömien terveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja kaikki Liedon työttömät sekä henkilöt, joita uhkaa työttömyys esimerkiksi sairauden vuoksi.

Asiakas voi varata ajan terveystarkastukseen itse tai ohjautua asiakkaaksi jonkin yhteistyötahon kautta. Terveystarkastusten painopiste on asiakkaan terveydentilan kartoittamisessa ja asiakkaan tarpeita vastaavassa terveysneuvonnassa; lisäksi voidaan kiinnittää huomiota asiakkaan työkykyyn.

Työttömien terveydenhuolto tukee hyvinvointia ja elämänhallintaa, avustaa terveyttä edistävien valintojen tekemisessä, kiinnittää huomiota elintapa- ja kansansairauksien ennaltaehkäisemiseen sekä opastaa henkilökohtaisesti terveyspalveluiden mahdollisuuksiin ja käyttöön.

Terveydenhoitaja on Liedon sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä, jonka vastaanottotilat ovat Kisällissä. Terveydenhoitajan työnkuvaan kuuluvat työtoiminnassa olevien sairausvastaanotto ja työttömien terveystarkastukset.

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on työkyvynarviointien perusteella löytää asiakkaan tilanteeseen sopivia terveydenhoidon, kuntoutuksen ja työllistämisen palveluita.

Palveluohjaukseen ohjaudutaan yksilövalmentajien Sarianne Sjöblomin ja Reea Viljasen kautta. Työkyvynarviointia hoitavat palveluohjaaja Toni Nordblom ja terveydenhoitaja Noora Heikkilä.

Yksilövalmentaja
Sjöblom Sarianne
0503734548