Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoittamista. Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arvio yhdessä asiakkaan kanssa. Työntekijät tapaavat asiakkaita kotona, toimistossa tai muiden yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Sosiaalityön avun tarve voi syntyä erilaisten elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Tarve voi ilmetä esimerkiksi työttömyyden pitkittymisen, sairastumisen, vammautumisen, ikääntymistä aiheutuneiden haittojen tai vakavien päihdeongelmien tilanteissa. Lisäksi esimerkiksi asumisen ongelmat tai talouden hallinnan ongelmat voivat aiheuttaa sosiaalityön tarvetta.

Aikuissosiaalityön työmuotoja ovat mm. henkilöiden ja perheiden ohjaus ja neuvonta, sosiaalisten ongelmien selvittäminen ja verkostotyö.

Aikuissosiaalityö vastaa myös pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottopalveluista ja kotouttamisesta.

Ensisijaisesti yhteydenotto sosiaaliohjaajiin, jotka tarvittaessa ohjaavat asiakkaan sosiaalityöntekijälle.

Parhaiten tavoittaa klo 12 – 13.

Vt. sosiaaliohjaaja, A-L
Palm Karita
040 182 6182
karita.palm@lieto.fi
Vs. sosiaaliohjaaja, M-P
Tarvonen Katri
050 413 5966
katri.tarvonen@lieto.fi
Vt. sosiaaliohjaaja, Q-Ö
Vikström Hanna
050 527 1851
hanna.vikstrom@lieto.fi
Vt. sosiaalityöntekijä
Mäenpää Satu
050 431 6981
satu.maenpaa@lieto.fi
Vt. sosiaalityöntekijä
Ruonala Elina
040 568 2363
elina.ruonala@lieto.fi
Johtava asiantuntija
Heino, Lauri
040 531 6175
lauri.heino@lieto.fi
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
Laukamo Paula
050 431 6984
paula.laukamo@lieto.fi