Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoittamista. Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arvio yhdessä asiakkaan kanssa. Työntekijät tapaavat asiakkaita kotona, toimistossa tai muiden yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Sosiaalityön avun tarve voi syntyä erilaisten elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Tarve voi ilmetä esimerkiksi työttömyyden pitkittymisen, sairastumisen, vammautumisen, ikääntymistä aiheutuneiden haittojen tai vakavien päihdeongelmien tilanteissa. Lisäksi esimerkiksi asumisen ongelmat tai talouden hallinnan ongelmat voivat aiheuttaa sosiaalityön tarvetta.

Aikuissosiaalityön työmuotoja ovat mm. henkilöiden ja perheiden ohjaus ja neuvonta, sosiaalisten ongelmien selvittäminen ja verkostotyö.

Aikuissosiaalityö vastaa myös pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottopalveluista ja kotouttamisesta.

Sosiaalityöntekijä, A-K
Koskinen Jutta
02 4873 3215
jutta.koskinen@lieto.fi
Sosiaalityöntekijä, L-P
Anttila Maarit
02 4873 3557
maarit.anttila@lieto.fi
Sosiaalityöntekijä, Q-Ö
Viita Jouko
02 4873 3220
jouko.viita@lieto.fi
Vs. sosiaaliohjaaja
Tarvonen Katri
0504135966
katri.tarvonen@lieto.fi
Sosiaalityöntekijä, mielenterveys ja päihde
Sosiaalityöntekijä
0504308619
Kuntoutusohjaaja
Sorsakivi Katri
0503689160
katri.sorsakivi@lieto.fi
Kuntoutusohjaaja
Telenius Marika
0503608237
marika.telenius@lieto.fi
Vt. kuntoutusohjaaja
Heikkilä Kira
0406730346
kira.heikkila@lieto.fi
Vs. johtava sosiaalityöntekijä
Lavonius Terhi
0401217128
terhi.lavonius@lieto.fi
Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
Laukamo Paula
0504316984
paula.laukamo@lieto.fi

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löydät täältä -> sosiaaliasiamies

Omavalvontasuuunnitelma, aikuissosiaalityö, pdf