7.03 Tyllin alueen muutos ja laajennus

Tavoitteena on laajentaa Tyllin teollisuusaluetta itään/koilliseen kunnan omistamalle talousmetsäalueelle.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 27.5. – 27.6.2014
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali