2.22 Huivintien asemakaava

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Zoolandian alueelle on tehty vuonna 2013 kaavaluonnos, jossa on laajennettu Zoolandian toiminnalle varattua aluetta sekä osoitettu Zoolandian pohjoispuolelta kunnan maalta alueita asuinpientaloille. Zoolandian alueen kaavoitus on kaavoitusohjelmassa 2022-2023.

Huivintien eteläpuoleiselle alueelle on kohdistunut kysyntää rivitalojen rakentamiseen, joten käynnistetään nopeassa aikataulussa asemakaavan laadinta Zoolandian ja Huivintien väliselle peltoalueelle. Huivintien kaavaluonnoksessa on alueelle osoitettu noin 4500 m2:n rivitalotontti (AR), urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET).

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 28.10. – 17.11.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:
Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali