Ikäihmisten kotikuntoutus

Ikäihmisten kotikuntoutus palvelee niitä 65 vuotta täyttäneitä lietolaisia, joiden on vaikea selviytyä arjestaan. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ikäihmisen kotona pärjäämistä ja kykyä toimia mahdollisimman itsenäisesti omassa elämässään.  Kuntoutus voidaan järjestää asiakkaan tilanteen ja toiveen mukaan joko henkilökohtaisina kotikäynteinä tai ryhmämuotoisena kuntoutuksena Ruskassa.

Kuntoutuksen aikana pyritään löytämään ikäihmiselle mielekkäitä tapoja pitää huolta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Samalla yritetään ehkäistä tai siirtää tarvetta esimerkiksi säännölliseen kotihoitoon tai asumispalveluihin. Kotikuntoutuksen avulla voidaan myös arvioida apuvälineiden tai muiden palveluiden tarvetta.

Kotikuntoutustiimissä kuntoutujaa palvelevat

  • kuntouttava lähihoitaja
  • toimintaterapeutti
  • fysioterapeutti.

Kotikuntoutuksen hakeminen ja myöntäminen

Kotikuntoutusta haetaan Ikäihmisten palveluohjauksen kautta. Ikäihmisten palveluohjaus on kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteinen neuvonta- ja ohjauspalvelu. Puhelin palvelee arkisin klo 9–15.

Kotikuntoutustiimi arvioi palvelun tai kuntoutuksen tarpeen asiakkaan kotona. Arviointikäynti on maksuton.

Kotikuntoutusta voidaan myöntää, kun

  • asiakkaan palvelun- tai hoidontarve on lisääntynyt
  • asiakkaan toimintakyky on heikentynyt tai asiakas on huolissaan toimintakyvystään
  • asiakkaan liikuntakyky on heikentynyt tai asiakas on huolissaan liikuntakyvystään
  • asiakkaalla on sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa arjessa selviytymistä
  • asiakkaan kyky huolehtia arkielämän asioista on heikentynyt tai vaikeutunut
  • asiakkaalla on tarve apuvälineille ja/tai asunnonmuutostöille
  • asiakas on sitoutunut kuntoutukseen.

Vuoden 2023 alusta alkaen palvelun hinta on sama koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha). Varhan asiakasmaksuista saat tietoa sen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).