Ikäihmisten kotihoito

Kotihoito on kotiin annettua hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Ikäihmisten kotihoito on tarkoitettu niille 65 vuotta täyttäneille, jotka eivät selviydy päivittäisistä perustoiminnoista ilman toisen henkilön apua ja joilla ei ole omaista auttamassa. Päivittäiset perustoiminnot ovat elämän välttämättömiä toimia, kuten peseytyminen, pukeutuminen, syöminen, liikkuminen kodissa ja wc-käynnit. Avuntarve voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista ja säännöllistä.

Kotihoidossa painotetaan asiakkaan tarpeista lähtevää arjen perushoitoa ja huolenpitoa, jota toteutetaan kuntouttavalla työotteella. Kuntouttava työote tarkoittaa sitä, että kotihoidon henkilökunta ei tee asioita asiakkaan puolesta. Tavoitteena on ylläpitää ja tukea ikäihmisen omaa toimintakykyä ja voimavaroja mahdollisimman pitkään.

Kotihoito tukee ja neuvoo myös omaisia asiakkaan hoitoon ja palveluun liittyvissä asioissa.

Palvelun järjestää ja myöntää Varha

Vuoden 2023 alusta alkaen kotihoidon palvelut tuottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha). Lisätietoa Varhan kotihoidon palveluista löydät sen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Palvelun hinta perustuu asiakkaan tuloihin, ja sen määräytymisperusteet ovat samat koko Varhan alueella. Varhan asiakasmaksuista saat tietoa sen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kotihoito koostuu erilaisista palveluista

Kotihoidon muodostavat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, joita täydennetään erilaisilla kotiin tuotavilla tukipalveluilla. Kotipalvelu tukee ja auttaa arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten hygienian hoitamisessa. Kotiin tuotava sairaanhoito voi olla esimerkiksi haavanhoitoa, lääkehoitoa tai verinäytteiden ottoa.

Tukipalveluita voi saada myös ilman kotihoidon asiakkuutta. Tukipalveluita ovat esimerkiksi:

 • ateriapalvelu
 • siivouspalvelu
 • turvapalvelu
 • asiointipalvelu
 • saattamispalvelu
 • päivätoiminta
 • lyhytaikaishoito
 • kotikuntoutus
 • peseytymispalvelut.

Kotihoidon hakeminen ja myöntäminen

Kotihoitoa haetaan Ikäihmisten palveluohjauksen kautta. Ikäihmisten palveluohjaus on kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteinen neuvonta- ja ohjauspalvelu. Palvelupyynnöt ohjautuvat kuitenkin omaan kotikuntaan. Puhelin palvelee arkisin klo 9–15.

Ikäihmisen tuen ja palvelujen tarve arvioidaan huolellisesti kotihoitoa varten. Arvioinnissa selvitetään, miten ikäihminen selviytyy arjesta kotiympäristössään ja mihin hän tarvitsee apua ja tukea. Asiakkaan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky arvioidaan monipuolisesti luotettavilla arviointimenetelmillä. Lisäksi arvioidaan elinympäristön esteettömyyttä, asumisen turvallisuutta ja lähipalveluiden saatavuutta. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kotihoidon tarve voi olla tilapäistä tai pitkäkestoista ja säännöllistä. Säännöllinen kotihoito voidaan myöntää, kun

 • asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut eikä hän selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten tai tukipalveluiden avulla
 • asiakkaan palvelun ja hoidon tarve on toistuvaa ja hän tarvitsee palveluja kotiin pääsääntöisesti päivittäin tai useita kertoja viikossa
 • asiakas tarvitsee hoidon ja huolenpidon toteutukseen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammatillista osaamista.

Jos kotihoitopalvelu myönnetään, asiakas voi valita, ottaako sen hyvinvointialueen omana palveluna vai hakeeko palveluseteliä ja ostaa palvelun yksityiseltä yritykseltä. Palveluseteleistä voit lukea lisää sivulta Ikäihmisten palveluiden palvelusetelit:

Liedon kotihoidon yhteystiedot

Joka päivä klo 7–20.30
Kotihoito, päivystys
0500320398
Ma–pe klo 7–15
Kotihoito, vastaavat sairaanhoitajat
0503055204 ja 0405412749
Ma–pe klo 8–14
Kotihoito, kotiutuskoordinaattori
0504411117
Ma–pe klo 7–15
Kotihoito, muistisairaanhoitaja
0505931695

Liedon kotihoidon tiimit

Liedon kotihoidolla on viisi alueellista tiimiä, Ydinkeskusta, Keskusta, Etelä, Pohjoinen ja Tarvasjoki, jotka on muodostettu niiden toiminta-alueiden mukaan. Lisäksi Valmankartanossa ja Maununtuvassa on oma kotihoidon tiiminsä.

Tiimien yhteystiedot:

Ma–pe klo 7–15
Kotihoidon tiimi, Ydinkeskusta
0406214534
Ma–pe klo 7–15
Kotihoidon tiimi, Keskusta
0505668869
Ma–pe klo 7–15
Kotihoidon tiimi, Etelä
0406124767
Ma–pe klo 7–15
Kotihoidon tiimi, Pohjoinen
0504655361
Ma–pe klo 7–15
Kotihoidon tiimi, Tarvasjoki
0505931695
Joka päivä klo 7–20.30
Kotihoidon tiimi, Valmankartano ja Maununtupa, hoitajat
0504495110

Alla olevasta pdf-tiedostosta näet, minkä tiimin toiminta-alueeseen mikin Liedon tie kuuluu.