Ikäihmisten palveluiden palveluhinnasto

Vuoden 2023 alusta alkaen palveluiden hinnat ovat samat koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha). Varhan asiakasmaksuista saat tietoa sen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Vuoden 2022 palveluhintoja (eivät enää voimassa)

SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO
Kotipalvelun käynti
aikaperusteinen kk-maksu
Kotisairaanhoidon käynti
aikaperusteinen kk-maksu
TILAPÄINEN KOTIHOITO
Kotipalvelun kertakäynti
12,20 €/käynti/työntekijä
Lapsiperheiden kertakäynti alle 3 h
12,20 € / käynti
Kotisairaanhoidon kertakäynti
12,20 €/käynti/työntekijä
TUKIPALVELUT
Vanhusten päivätoiminta
22,50 €/kerta
Kerhotoiminta – aktiivinen arki sekä Ukko-ja Akka–kerho
60,00 €/12 kertaa
Ruskaset
98,00 €/24 kertaa
Turvapuhelin, Laitevuokra
20,00 €/kk uudet
Turvapuhelin, Puhelimen asennus ja opastus
60,00 €/asennus
Turvapuhelin, Auttamiskäynti
80,00 €/kerta max 2 kertaa/kk
Kauko-palvelu eli etäseuranta (esim. ranneke ja patjasensori)
19,00 €/kk
Saunapalvelu ja kuljetus
23,00 €/kerta
Saunapalvelu (ei kuljetusta)
11,50 €/kerta
Kotiin kuljetettu ateria
9,00 €/ateria
Kotihoidon saattoapu
25,00 €/tunti
Kotihoidon asiointiapu (esim. kauppa- ja apteekkikäynti)
12,20 €/kerta
Vaatehuolto HVK:ssa (kunnan kone)
15 €/koneellinen pyykkiä
15 €/koneellinen pyykki)
12,00 €/kk
Kotikuntoutus käynti
12,20 €/käynti
Kotikuntoutus , jos useampi kuin yksi käynti päivässä
22,80 €/päivä
LYHYTAIKAINEN HOITO (VANHUKSET JA VAMMAISET)
Lyhytaikainen laitoshoito
49,60 €/pv
Lyhytaikainen laitoshoito; maksukaton täyttymisen jälkeen
22,80 €/pv
Lyhytaikainen laitoshoito; osapäivähoito
22,80 €/pv
Palveluasuminen; lyhytaikainen hoito
42,40 €/pv
Palveluasuminen; lyhytaikainen hoito Ruskassa 2 hh-huone
32,60 €/pv
Palveluasuminen; osapäivähoito
19,60 €/pv
Palveluasuminen; jatkokuntoutus/valmankartano, Valmakoti, HVK
22,50 €/kk
Palveluasuminen; perhehoito
27,00 €/pv
OMAISHOITO
Omaishoidon tuki; Omaishoidon tukitiimin palvelut
12,20 €/käynti
Omaishoidon lakisääteinen vapaa
11,60 €/vrk
SIIVOUKSEN PALVELUSETELI (VANHUKSET, OMAISHOITO JA SOTAINVALIDIT)
Palveluseteli
21 €/seteli
Palveluseteli sotainvalidit ja sotaveteraanit
32 €/seteli
TULORAJAT
bruttotulot 1 hengen talous =>1500 €/kk
bruttotulot 2 hengen talous =>2000 €/kk
Jos kotitalouden henkilömäärä on kahta suurempi, korotetaan tulorajaa 342 €/lisähenkilö
sotainvalideilla ja –veteraaneilla ei ole tulorajaa
PALVELUKESKUS RUSKA
Eläkeläisiltä perittävä ateriamaksu
7,15 €/ateria
muilta kuin eläkeläisiltä perittävä ateriamaksu
8,50 €/ateria
MATKATUET
VPL-matkat
Asiakkaalta peritään omavastuuna voimassaolevan linja-autotaksan suuruinen maksu.
SHL-matkat
8 matkaa/kk, omavastuu 3 €, asiointialue Liedon kunta

Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu ja pitkäaikainen asumispalvelut

Kuukausimaksu 1.1.2022:
Henkilömäärät, tulorajat ja maksuprosentit ovat asiakasmaksuasetuksen mukaisia, joten ne ovat kuntaa sitovia

Henkilömäärä
Tuloraja € /kk Max maksu%
1
598/35
2
1103/24
3
1731/19

Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun enimmäishintaa, joka on 68,00 €/h.
Kuukausimaksuun vaikuttaa asiakkaan bruttotulot, perheen koko ja asiakkaalle palvelusuunnitelmassa sovitut palvelutunnit kuukaudessa.
Esimerkki
Asiakkaan bruttotulot ovat 840€. Hän asuu yksin, joten maksu on yhden hengen talouden mukaan.
840€ – 598€ = 242 €
Kotihoitotunteja (kotipalvelun + kotisairaanhoidon tunnit jos on yhteinen asiakas) on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa 20 tuntia/kuukausi
Maksu lasketaan: 20h = 26% x 242€ = 62,92 €/kk
Jos tunteja on yli 37 yhden hengen taloudessa, ylimenevältä osalta ei peritä maksua. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio-ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Tehostettu palveluasuminen ja perhehoito
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon maksu on enintään 85 % hoidettavan nettotuloista asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara on 167 euroa kuukaudessa. Mikäli tehostetussa palveluasumisessa tai perhehoidossa on enemmän ansaitseva puoliso, on hoitomaksu 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta nettotuloista. Perimiselle ei ole ikärajaa. Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on enintään 85 % hoidettavan nettotuloista asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara on 112 euroa kuukaudessa. Mikäli laitoshoidossa on enemmän ansaitseva puoliso, on hoitomaksu 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta nettotuloista