Ikäihmisten palveluiden odotusajat ja palveluhinnasto

Vanhuspalvelujen odotusajat

Keskimääräiset odotusajat ajalla 1.7.-31.12.2018.

  • Tehostettuun palveluasumiseen sijoittuneilla noin 0,5 kuukautta. Odotusajat siitä lukien, kun moniammatillinen SAP-työryhmä on tehnyt asiakkaan hakemuksesta myönteisen päätöksen.
  • Kotihoidon palveluja tarjotaan ei-kiireellisissä tilanteissa viimeistään 7 vuorokauden kuluessa yhteydenotosta.
  • Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat ovat noin 3 kuukautta. Liedossa omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, ja palvelun myöntäminen saattaa tästä syystä viivästyä.

Vanhuspalvelulain mukaan (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§) kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa tiedot julkaistaan Liedon kunnan internet-sivuilla, Turun Tienoon Lieto-liitteessä, hoitoyksiköiden ilmoitustauluilla sekä annetaan tiedoksi kunnan vanhusneuvostolle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.